Afgelopen evenementen

 • Kriterion, Rotterdam

  DSA OUT&NEW

  Na ruim 4 jaar sluit de Digitale Steden Agenda per april 2017 officieel haar deuren. Dat doen we op z’n DSA’s. Op vrijdag 24 maart organiseren we een groot eindfeest voor alle DSA-betrokkenen van de afgelopen jaren. Deze uitnodiging is voor iedereen die als bestuurder of op een andere manier betrokken is geweest in het netwerk, bijvoorbeeld binnen een van de DSA-thema’s, projecten, meetups. Iedereen die er graag bij wil zijn, is van harte welkom op ons eigen 2017 OUT&NEW feest.

  Lees meer →
 • AHTI, Amsterdam Zuid-Oost

  'Brilliant Failures' op de eHealth Steden Estafette Amsterdam

  Woensdag 22 maart zal metropoolregio Amsterdam de allerlaatste editie van de eHealth Steden Estafette verzorgen. Het leidende thema op 22 maart is de ‘age friendly city’. Amsterdamse initiatieven om ouderen langer mee te laten doen, zullen met het publiek gedeeld worden. Maar ook in het oog springende age friendly oplossingen uit andere delen van het land die eerder in de estafette aan bod kwamen, krijgen een podium.

  Lees meer →
 • Atoomclub, utrecht

  Smart City Bijeenkomst

  Smart Cities krijgen recentelijk veel aandacht. Maar wat houdt dit nu in voor gemeenten en marktpartijen? Dit is een van de vragen die we behandelen tijdens de netwerkbijeenkomst Smart City op dinsdag 14 maart.

  Lees meer →
 • HSD Campus, Den Haag

  Presentatie en discussiebijeenkomst 'technologie op waarde schatten - een handreiking'

  Technologie verandert de samenleving en de samenleving verandert technologie.
  De Rli presenteert op 10 maart een handreiking die een systematisch gesprek in politiek en samenleving faciliteert om technologie op waarde te schatten. In de handreiking richt de raad zich in het bijzonder op de leefomgeving en geeft hij aandachtspunten voor sturing door de overheid.

  Lees meer →
 • online, online

  Webinar Big Data voor de Overheid

  Big Data en Open Data zijn het nieuwe goud voor de publieke sector. De waarde loopt op tot miljarden euro’s. Hoewel enkele organisaties binnen de publieke sector al mooie Big Data initiatieven geïmplementeerd hebben, is dit voor de meeste organisaties nog een stap te ver. Tijdens dit webinar worden Big Data en Open Data behandeld in al zijn facetten. Het webinar zal compleet toegespitst zijn op overheids- en semioverheidsorganisaties.

  Lees meer →
 • Gooiland, Hilversum

  Docentencongres Gepersonaliseerd leren met behulp van ict

  Op 9 maart 2017 wordt het 2e docentencongres over gepersonaliseerd leren met een focus op ict georganiseerd in het Gooiland in Hilversum. Noteer deze datum alvast in je agenda!

  Lees meer →
 • Stadskantoor Venlo, Venlo

  Slim op weg naar Smart Cities

  Op 8 maart organiseert Stadswerk regiogroep Zuidoost de kennisbijeenkomst ‘Slim op weg naar Smart Cities’. Doel is u strategische kennis en praktische inzichten mee te geven waarmee u aan de slag kunt. Die krijgt u van de sprekers en door zelf kennis en ervaringen uit te wisselen.

  Lees meer →
 • online, online

  Mooc Dienstverlening in de informatiemaatschappij

  Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) zetten de MOOC Dienstverlening in de informatiemaatschappij in om bestuurders en topmanagers van gemeenten bewust te maken van het belang van een betere dienstverlening.

  Lees meer →
 • Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

  Collaborative Economy & Blockchain

  Op twee maart 2017 vindt een meetup in Pakhuis de Zwijger Amsterdam plaats, georganiseerd door share.nl ,met als thema: Collaborative Economy & Blockchain.

  Lees meer →
 • Academiegebouw, Utrecht

  De Stad als oplossing

  Per dag komt er wereldwijd een totale stad aan stadsbewoners bij en in 2050 woont naar schatting 70% van de wereldbevolking in de stad. Prof. Rob Raven (Innovatiewetenschap, UU) onderzoekt hoe steden zo vorm kunnen krijgen dat het geen vervuilende metropolen worden, maar smart cities die onderdeel van de oplossing zijn.

  Lees meer →