Afgelopen evenementen

 • De Doelen, Rotterdam

  Symposium Mobility Matters Rotterdam

  Op 30 maart 2017 vindt het symposium Mobility Matters plaats. Hier wordt het onderwerp voor de drie pijlers ‘smart mobility’, healthy mobility’ en ‘for everyone’ verder uitgediept en samen met u vormgegeven.

  Lees meer →
 • de Fabrique, Maarssen

  Congres Digitale Agenda 2020 - Samen organiseren

  Het Congres Digitale Agenda 2020 geeft handvatten voor het werk van vandaag en morgen. En het biedt een inspirerend programma met interactieve sessies, film en theater, netwerkcafé’s, informatiemarkten, discussieplatforms en vanzelfsprekend een mooi plenair gedeelte. Thema’s zoals Informatiebeveiliging, Collectivisering, (Digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering, Stuurinformatie, Gebruik landelijke en gemeentelijke voorzieningen, Smart City en Innovatie staan centraal.

  Lees meer →
 • Mariënhof, Amersfoort

  Smart Grid Evolution: Gebiedsgewijze opschaling van de energietransitie

  Op donderdagmiddag 30 maart wordt in de Mariënhof te Amersfoort een event georganiseerd aan de hand van twee gebiedsgewijze programma’s die reeds in ontwikkeling zijn. Het betreft de gebiedsgewijze aanpak van de energietransitie van meerdere gemeenten in de regio van Hof van Twente en in de regio Rotterdam/Den Haag (MRDH).

  Lees meer →
 • CBS headquarters, Den Haag

  Meetup Datakamp

  Op 29 maart organiseren we een meetup over de lessons learned van het datakamp georganiseerd door CBS, Gemeente Den Haag, BOLD-cities en de DSA. Ontdek wat het datakamp heeft opgeleverd en ga mee in discussie over 1.) samenwerking, 2.) gebruik van data voor beleidsdoeleinden en 3.) deze nieuwe vorm van werken.

  Lees meer →
 • Kriterion, Rotterdam

  DSA OUT&NEW

  Na ruim 4 jaar sluit de Digitale Steden Agenda per april 2017 officieel haar deuren. Dat doen we op z’n DSA’s. Op vrijdag 24 maart organiseren we een groot eindfeest voor alle DSA-betrokkenen van de afgelopen jaren. Deze uitnodiging is voor iedereen die als bestuurder of op een andere manier betrokken is geweest in het netwerk, bijvoorbeeld binnen een van de DSA-thema’s, projecten, meetups. Iedereen die er graag bij wil zijn, is van harte welkom op ons eigen 2017 OUT&NEW feest.

  Lees meer →
 • AHTI, Amsterdam Zuid-Oost

  'Brilliant Failures' op de eHealth Steden Estafette Amsterdam

  Woensdag 22 maart zal metropoolregio Amsterdam de allerlaatste editie van de eHealth Steden Estafette verzorgen. Het leidende thema op 22 maart is de ‘age friendly city’. Amsterdamse initiatieven om ouderen langer mee te laten doen, zullen met het publiek gedeeld worden. Maar ook in het oog springende age friendly oplossingen uit andere delen van het land die eerder in de estafette aan bod kwamen, krijgen een podium.

  Lees meer →
 • Atoomclub, utrecht

  Smart City Bijeenkomst

  Smart Cities krijgen recentelijk veel aandacht. Maar wat houdt dit nu in voor gemeenten en marktpartijen? Dit is een van de vragen die we behandelen tijdens de netwerkbijeenkomst Smart City op dinsdag 14 maart.

  Lees meer →
 • HSD Campus, Den Haag

  Presentatie en discussiebijeenkomst 'technologie op waarde schatten - een handreiking'

  Technologie verandert de samenleving en de samenleving verandert technologie.
  De Rli presenteert op 10 maart een handreiking die een systematisch gesprek in politiek en samenleving faciliteert om technologie op waarde te schatten. In de handreiking richt de raad zich in het bijzonder op de leefomgeving en geeft hij aandachtspunten voor sturing door de overheid.

  Lees meer →
 • online, online

  Webinar Big Data voor de Overheid

  Big Data en Open Data zijn het nieuwe goud voor de publieke sector. De waarde loopt op tot miljarden euro’s. Hoewel enkele organisaties binnen de publieke sector al mooie Big Data initiatieven geïmplementeerd hebben, is dit voor de meeste organisaties nog een stap te ver. Tijdens dit webinar worden Big Data en Open Data behandeld in al zijn facetten. Het webinar zal compleet toegespitst zijn op overheids- en semioverheidsorganisaties.

  Lees meer →
 • Gooiland, Hilversum

  Docentencongres Gepersonaliseerd leren met behulp van ict

  Op 9 maart 2017 wordt het 2e docentencongres over gepersonaliseerd leren met een focus op ict georganiseerd in het Gooiland in Hilversum. Noteer deze datum alvast in je agenda!

  Lees meer →