Afgelopen evenementen

 • De Pier, Den Haag

  Smart City Event | Smart Circle - Den Haag

  De zevende editie van het Smart City Event vindt van 7 tot 8 juni 2017 in het World Forum Convention Center in Den Haag. Meer dan duizend deelnemers uit de hele wereld ontmoeten elkaar, inspireren en creëren!

 • Jaarbeurs Utrecht, Mediaplaza, Utrecht

  Congres - Overheid 360

  De datum voor het Congres Overheid 36o 2017, georganiseerd door Jaarbeurs Utrecht in samenwerking met de founding partners VG/KING, Hiemstra en De Vries en de Gemeente Utrecht, is bekend. Het event wordt mede mogelijk gemaakt door commerciële partners.

 • De Doelen, Rotterdam

  Symposium Mobility Matters Rotterdam

  Op 30 maart 2017 vindt het symposium Mobility Matters plaats. Hier wordt het onderwerp voor de drie pijlers ‘smart mobility’, healthy mobility’ en ‘for everyone’ verder uitgediept en samen met u vormgegeven.

 • de Fabrique, Maarssen

  Congres Digitale Agenda 2020 - Samen organiseren

  Het Congres Digitale Agenda 2020 geeft handvatten voor het werk van vandaag en morgen. En het biedt een inspirerend programma met interactieve sessies, film en theater, netwerkcafé’s, informatiemarkten, discussieplatforms en vanzelfsprekend een mooi plenair gedeelte. Thema’s zoals Informatiebeveiliging, Collectivisering, (Digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering, Stuurinformatie, Gebruik landelijke en gemeentelijke voorzieningen, Smart City en Innovatie staan centraal.

 • Mariënhof, Amersfoort

  Smart Grid Evolution: Gebiedsgewijze opschaling van de energietransitie

  Op donderdagmiddag 30 maart wordt in de Mariënhof te Amersfoort een event georganiseerd aan de hand van twee gebiedsgewijze programma’s die reeds in ontwikkeling zijn. Het betreft de gebiedsgewijze aanpak van de energietransitie van meerdere gemeenten in de regio van Hof van Twente en in de regio Rotterdam/Den Haag (MRDH).

 • CBS headquarters, Den Haag

  Meetup Datakamp

  Op 29 maart organiseren we een meetup over de lessons learned van het datakamp georganiseerd door CBS, Gemeente Den Haag, BOLD-cities en de DSA. Ontdek wat het datakamp heeft opgeleverd en ga mee in discussie over 1.) samenwerking, 2.) gebruik van data voor beleidsdoeleinden en 3.) deze nieuwe vorm van werken.

 • Kriterion, Rotterdam

  DSA OUT&NEW

  Na ruim 4 jaar sluit de Digitale Steden Agenda per april 2017 officieel haar deuren. Dat doen we op z’n DSA’s. Op vrijdag 24 maart organiseren we een groot eindfeest voor alle DSA-betrokkenen van de afgelopen jaren. Deze uitnodiging is voor iedereen die als bestuurder of op een andere manier betrokken is geweest in het netwerk, bijvoorbeeld binnen een van de DSA-thema’s, projecten, meetups. Iedereen die er graag bij wil zijn, is van harte welkom op ons eigen 2017 OUT&NEW feest.

 • AHTI, Amsterdam Zuid-Oost

  'Brilliant Failures' op de eHealth Steden Estafette Amsterdam

  Woensdag 22 maart zal metropoolregio Amsterdam de allerlaatste editie van de eHealth Steden Estafette verzorgen. Het leidende thema op 22 maart is de ‘age friendly city’. Amsterdamse initiatieven om ouderen langer mee te laten doen, zullen met het publiek gedeeld worden. Maar ook in het oog springende age friendly oplossingen uit andere delen van het land die eerder in de estafette aan bod kwamen, krijgen een podium.

 • Atoomclub, utrecht

  Smart City Bijeenkomst

  Smart Cities krijgen recentelijk veel aandacht. Maar wat houdt dit nu in voor gemeenten en marktpartijen? Dit is een van de vragen die we behandelen tijdens de netwerkbijeenkomst Smart City op dinsdag 14 maart.

 • HSD Campus, Den Haag

  Presentatie en discussiebijeenkomst 'technologie op waarde schatten - een handreiking'

  Technologie verandert de samenleving en de samenleving verandert technologie.
  De Rli presenteert op 10 maart een handreiking die een systematisch gesprek in politiek en samenleving faciliteert om technologie op waarde te schatten. In de handreiking richt de raad zich in het bijzonder op de leefomgeving en geeft hij aandachtspunten voor sturing door de overheid.