‘Brilliant Failures’ op de eHealth Steden Estafette Amsterdam

AHTI

Woensdag 22 maart zal metropoolregio Amsterdam de allerlaatste editie van de eHealth Steden Estafette verzorgen. Het leidende thema op 22 maart is de ‘age friendly city’. Amsterdamse initiatieven om ouderen langer mee te laten doen, zullen met het publiek gedeeld worden. Maar ook in het oog springende age friendly oplossingen uit andere delen van het land die eerder in de estafette aan bod kwamen, krijgen een podium. Wees welkom als je geïnteresseerd bent in eerlijke verhalen over missers, worstelingen, vallen en weer opstaan. Denk en praat erover mee met alle sprekers die zich van hun kwetsbare kant laten zien en met jou in gesprek willen over wat ze van hun ‘brilliant failures’ kunnen leren!

Voorlopig programma

Aan het definitieve programma dat van 12.00 tot 17.00 uur duurt, wordt op dit moment achter de schermen hard gewerkt. Een paar interessante ingrediënten kunnen we echter nu al prijsgeven…Wethouder Eric van der Burg duidt metropoolregio Amsterdam als broedplaats voor active and healthy aging. Daarna vertelt Paul Iske -hoogleraar Open Innovation & Business Venturing- vanuit het door hem opgerichte Instituut voor Briljante Mislukkingen, over de complexiteit van innovatie en ondernemen. Ger Baron -chief technology officer van de gemeente Amsterdam- licht vervolgens de ‘Amsterdam Capital of Innovation’ toe.

Vervolgens gaan zes Amsterdamse en overige initiatiefnemers van age friendly oplossingen zich in twee rondes blootgeven. Zij vertellen ieder over wat er tussen idee en uitvoering fout ging en wat ze van hun missers geleerd hebben. Daarna gaan de deelnemers in groepen uit elkaar om met elkaar in discussie te gaan over welke lering zij trekken uit de verhalen van de initiatiefnemers.

Na een plenaire terugkoppeling volgt voor alle deelnemers een netwerkborrel met hapje en drankje.

Bijzondere locatie

De estafette bijeenkomst vindt plaats op een toepasselijke locatie: in het gebouw van het ‘Amsterdam health and technology institute’ (AHTI). Dit topinstituut draagt bij aan hogere kwaliteit van zorg, lagere zorgkosten en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Kom dus naar de estafette en neem meteen een kijkje in het AHTI dat innovatief onderzoek aan ondernemerschap en onderwijs koppelt om haar doelen te verwezenlijken.

Kennis en kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve technologie in de gezondheidszorg van stad naar stad. Zo hebben Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Eindhoven, Breda en Den Haag al eerder laten zien wat zij in huis hebben.  De centrale vraag binnen de estafette is hoe technologie de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. Veel van de informatie en inzichten die we bij de diverse estafette steden ophaalden, is samengebracht op de website ehealthengemeente.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de eHealth Steden Estafette? Of wil je je al aanmelden? Mail of bel dan naar Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

Kaart onbeschikbaar