Symposium Mobility Matters Rotterdam

De Doelen

Op 11 april 2017 vindt het symposium Mobility Matters plaats. Hier wordt het onderwerp voor de drie pijlers ‘smart mobility’, healthy mobility’ en ‘for everyone’ verder uitgediept en vormgegeven.

De aantrekkingskracht van grote steden blijft onverminderd groot. De bevolking neemt toe: meer bewoners, werknemers en bezoekers in de stad. Dit leidt onherroepelijk tot veranderende mobiliteitsstromen. Ook spelen steden en haar bevolking een grote rol bij de transitie naar een duurzame toekomst. Wat is bijvoorbeeld de impact van de energietransitie op de mobiliteit en de ruimte in de stad, en de gezondheid van Rotterdammers? We willen dat iedereen in de stad in kan spelen op de veranderingen in mobiliteit.

Mobiliteit op een slimme (Smart) en gezonde (Healthy) manier organiseren, zodat iedereen mee kan doen (For Everyone). Dat is één van de belangrijkste uitdagingen voor de stad van de toekomst ‘Next city Rotterdam’.

Deze uitdagingen zijn niet slechts Rotterdams, alle steden en regio’s kennen dezelfde opgaven. Tijdens het nationale mobiliteitssymposium MOBILITY MATTERS op 11 april 2017 in de Doelen in Rotterdam worden deze uitdagingen en opgaven doorgrond en verder vorm gegeven. Dit gebeurt vanuit drie invalshoeken: Smart, Healthy, for everyone.

Keynote Gil Penalosa

Een van de keynote speakers is 8 80 Cities founder Gil Penalosa. Als oprichter van de Canadese non-profitorganisatie 8 80 Cities adviseert hij beleidsmakers en gemeentes over bruisende steden voor iedereen, ongeacht leeftijd (van 8- tot 80-jarigen) en sociale, economische of etnische achtergrond

Wat kun je verwachten?

Verschillende sprekers werpen tijdens MOBILITY MATTERS hun blik op de mobiliteitstransitie. Samen met o.a. experts en vakgenoten beleeft u een dag met dynamische debatten, koplopers in het vakgebied, nieuwe invalshoeken, verrassende locatiebezoeken en natuurlijk ruime gelegenheid om te netwerken. ‘Mobility is all about the network’.

Meer informatie  over het programma en aanmelden klik hier.

Kaart onbeschikbaar