Congres Digitale Agenda 2020 – Samen organiseren

de Fabrique

Het Congres Digitale Agenda 2020 geeft handvatten voor het werk van vandaag en morgen. En het biedt een inspirerend programma met interactieve sessies, film en theater, netwerkcafé’s, informatiemarkten, discussieplatforms en vanzelfsprekend een mooi plenair gedeelte. Thema’s zoals Informatiebeveiliging, Collectivisering, (Digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering,  Stuurinformatie, Gebruik landelijke en gemeentelijke voorzieningen, Smart City en Innovatie staan centraal.

U weet wat u morgen èn in de toekomst samen te doen staat.

We staan midden in de informatiesamenleving. Iedereen beschikt over steeds meer informatie, in allerlei vormen. Van gemeenten wordt dienstverlening verwacht die niet alleen aansluit op de bestaande informatiesamenleving, maar óók op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt van gemeenten een heldere toekomstvisie en een concreet stappenplan daar naar toe. Daarom organiseert VNG/KING het Congres Digitale Agenda 2020 op 5 april 2017 in de Fabrique in Maarssen.

Met Digitale Agenda 2020 van VNG/KING hebben de gemeenten de principiële keuze gemaakt voor de kracht van het collectief; ‘samen doen wat samen kan’ en de vernieuwing van onderop te stimuleren en faciliteren. Dit levert een uitgebreid programma dat concrete vernieuwingen in de gemeentelijke ICT en dienstverlening mogelijk maakt.

Tegenwind

De gemeente Turfbrug verkeerde het afgelopen jaar in zwaar weer: inwoners roerden zich, de tekorten liepen op en men moest echt werk gaan maken van een integrale aanpak in het sociaal domein. Ook de gemeentelijke dienstverlening vroeg om groot onderhoud. Herkenbaar voor veel gemeenten. De gemeente ging aan de slag met de Digitale Agenda 2020 en maakte behoorlijke meters. Hoe? Dat is te lezen in de thriller ‘Tegenwind’ waarin de lezer wordt meegenomen in de wereld van gemeentelijke uitdagingen en oplossingen. Ook op het congres staan deze uitdagingen en oplossingen van de gemeente Turfbrug centraal.

Vooraanmelden kan! Op de site van KING vind je het aanmeldformulier en meer informatie.

Kaart onbeschikbaar