Vernieuwingskracht voor de hele stad

Samen werken aan vernieuwende, digitale oplossingen voor zelfredzaamheid van onze burgers en een prettige leefbare samenleving. Dat is ons doel. Dat vraagt om een andere aanpak en een nieuwe bundeling van krachten. De wil om te delen. Voor resultaat waar iedereen verder mee komt.

Nieuws

E-overheid debat ná de Tweede Kamerverkiezingen 2017

Het digitale contact tussen de overheid en de burger wordt steeds belangrijker voor alle 17 miljoen Nederlanders. Maar is het onderwerp sexy genoeg voor de verkiezingen? Gebruiker Centraal organiseert hierover een middag vol inspiratie en debat met kamerleden in het oude SZW-gebouw te Den Haag. Lees verder

Hoe beleid te maken voor nieuwe technologie?

De technologische veranderingen die ICT in gang zet, leiden tot efficiëntere productie en nieuwe diensten. Daarnaast leidt de opkomst van ICT tot nieuwe vragen over klassieke publieke belangen. Technologie ontwikkelt zich razendsnel, terwijl de gevolgen voor publieke belangen vaak nog niet zijn uitgekristalliseerd. Hoe ga je hier als beleidsmaker zo goed mogelijk mee om? Lees verder

DSA Zomerborrel: Tweede editie op donderdag 25 augustus

Op donderdag 25 augustus organiseert de Digitale Steden Agenda haar tweede zomerborrel! Tijdens de geslaagde zomerborrel op 18 juli hebben we ter plekke besloten de borrel over te doen. De borrel is informeel en gericht op toevallige ontmoetingen en onverwachte inspiratie. De genodigden zijn gemeenten, ministeries, verschillende samenwerkingsorganisaties en onze collega’s van Platform31. Ook is er ruimte voor enkele gasten buiten het directe netwerk. Lees verder

Projecten

Ritmeonderzoek TU Delft: aanpak sociale veiligheid

De Digitale Steden Agenda werkt samen met de TU Delft en zes steden aan het ritmeonderzoek. Het ritmeonderzoek betreft een nieuwe aanpak om sociale veiligheid in de wijk aan te pakken. Dit is een innovatieve aanpak waar voor het eerst op ritmes geïntervenieerd gaat worden. Lees verder

Grote Digitale Steden Competitie 2016

De Grote Digitale Steden Competitie is een initiatief van de Digitale Steden Agenda en Goed Opgelost!. Op een speelse manier willen we gemeenten stimuleren om praktijkvoorbeelden van verbeterde (digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering te delen met anderen. Meedoen aan de competitie is eenvoudig: deel je ervaring digitaal via NetwerkWiki en persoonlijk via de meetups.

Bekijk hier ook de stand! Lees verder

Ondernemingsdossier

Met het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Daarmee besparen ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige irritatie. Lees verder

Agenda

Webinar Big Data en Open Data in de Publieke Sector

-

Big Data en Open Data zijn het nieuwe goud voor de publieke sector. De waarde loopt op tot miljarden euro’s. Hoewel enkele organisaties binnen de publieke sector al mooie Big Data initiatieven geïmplementeerd hebben, is dit voor de meeste organisaties nog een stap te ver. Tijdens dit webinar worden Big Data en Open Data in al zijn facetten behandeld. Het webinar zal compleet toegespitst zijn op overheids- en semioverheidsorganisaties.

Startconferentie Ritmeonderzoek TU Delft

TU Delft - Delft

Het ritmeonderzoek van de TU Delft, waar de DSA partner van is, gaat in september van start. We trappen af met een startconferentie vol inspirerende lezingen over ritmes, door gerenommeerde nationale en internationale onderzoekers. Leden van het DSA netwerk zijn ook welkom op deze middag.

Lancering resultaten Nationale Toekomst Monitor

STT - Den Haag

De Toekomst Monitor is een publieksonderzoek dat een ongekend inzicht geeft in de vraag hoe de Nederlandse samenleving denkt over technologie en de toekomst. De monitor wordt jaarlijks uitgezet onder tenminste 1000 Nederlanders en gaat dit jaar in op thema’s als robotisering, digitalisering, biotechnologie en verduurzaming.