Vernieuwingskracht voor de hele stad

Samen werken aan vernieuwende, digitale oplossingen voor zelfredzaamheid van onze burgers en een prettige leefbare samenleving. Dat is ons doel. Dat vraagt om een andere aanpak en een nieuwe bundeling van krachten. De wil om te delen. Voor resultaat waar iedereen verder mee komt.

Nieuws

GDSC16 is op de helft

Deze zomer is GDSC16 aan een grote verandering onderhevig. Sinds juli is het programma Goed Opgelost!, onze samenwerkingspartner, helaas gestopt. Hiervoor hebben we nu een andere oplossing gevonden; de NetwerkWiki. Lees meer over de veranderingen en leer meer over de werkwijze in het vervolg van GDSC16. Lees verder

Rotterdams consortium wint EU aanbesteding van € 17,7 miljoen voor Smart City toepassingen

De Europese Commissie heeft op 4 juli 2016 het voorstel van een door Rotterdam geleid internationaal consortium goedgekeurd voor een subsidiebedrag van bijna €18 miljoen. Het geld wordt gebruikt om innovatieve en duurzame toepassingen mogelijk te maken. Het subsidiebedrag wordt verdeeld over projecten van steden binnen het consortium. Naast Rotterdam zijn dat Glasgow in Schotland, Umeå in Zweden, Brno in Tsjechië, Parma in Italië en Gdansk in Polen. Lees verder

DSA zoekt ‘gappers’!

Iedereen kent wel de ‘gap’ tussen de wereld van de gemeente en de wereld van de bewoner. Minder bekend is de ‘gapper’: de ambtenaar die met één been in de ambtelijke organisatie en met één been daarbuiten staat en vaak werkzaam is in het sociaal domein. Hij/zij is loyaal aan de organisatie en collega’s, maar wil ook samen met bewoners dingen voor elkaar krijgen. De gapper is nieuwsgierig, lerend, wil vooruit en gebruikt graag nieuwe methoden en technieken.

Lees verder

Projecten

Ritmeonderzoek TU Delft: aanpak sociale veiligheid

De Digitale Steden Agenda werkt samen met de TU Delft en zes steden aan het ritmeonderzoek. Het ritmeonderzoek betreft een nieuwe aanpak om sociale veiligheid in de wijk aan te pakken. Dit is een innovatieve aanpak waar voor het eerst op ritmes geïntervenieerd gaat worden. Lees verder

Grote Digitale Steden Competitie 2016

De Grote Digitale Steden Competitie is een initiatief van de Digitale Steden Agenda en Goed Opgelost!. Op een speelse manier willen we gemeenten stimuleren om praktijkvoorbeelden van verbeterde (digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering te delen met anderen. Meedoen aan de competitie is eenvoudig: deel je ervaring digitaal via Goed Opgelost! en persoonlijk via de meetups.

Bekijk hier ook de stand! Lees verder

Ondernemingsdossier

Met het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Daarmee besparen ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige irritatie. Lees verder

Agenda

Webinar Big Data en Open Data in de Publieke Sector

-

Big Data en Open Data zijn het nieuwe goud voor de publieke sector. De waarde loopt op tot miljarden euro’s. Hoewel enkele organisaties binnen de publieke sector al mooie Big Data initiatieven geïmplementeerd hebben, is dit voor de meeste organisaties nog een stap te ver. Tijdens dit webinar worden Big Data en Open Data in al zijn facetten behandeld. Het webinar zal compleet toegespitst zijn op overheids- en semioverheidsorganisaties.

Lancering resultaten Nationale Toekomst Monitor

STT - Den Haag

De Toekomst Monitor is een publieksonderzoek dat een ongekend inzicht geeft in de vraag hoe de Nederlandse samenleving denkt over technologie en de toekomst. De monitor wordt jaarlijks uitgezet onder tenminste 1000 Nederlanders en gaat dit jaar in op thema’s als robotisering, digitalisering, biotechnologie en verduurzaming.

GDSC16 meetup Omgevingswet

De Observant - Amersfoort

In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht, die uitgaat van minder regels en van meer betrokkenheid van burgers bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Om dat te realiseren, is samenwerking tussen overheid, inwoners en organisaties nodig. Hoe faciliteer je dat als gemeente? Doe inspiratie op tijdens deze meetup en discussieer mee met collega’s die hier antwoorden op zoeken.