Vernieuwingskracht voor de hele stad

Samen werken aan vernieuwende, digitale oplossingen voor zelfredzaamheid van onze burgers en een prettige leefbare samenleving. Dat is ons doel. Dat vraagt om een andere aanpak en een nieuwe bundeling van krachten. De wil om te delen. Voor resultaat waar iedereen verder mee komt.

Nieuws

Smart City missie Barcelona: Nederland als de nieuwe Silicon Valley?

Van 13 tot 18 november vond de innovatiemissie Global Smart City plaats in Barcelona. De Digitale Steden Agenda maakte onderdeel uit van de Nederlandse delegatie, bestaande uit ruim 70 man van verschillende gemeenten, ministeries, bedrijven en koepelorganisaties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een goed gevuld programma opgesteld voorafgaand de Smart City World Expo mét een Holland paviljoen. Lees verder voor een impressie van de missie. Lees verder

GDSC16: Wie wordt Digiproofste Stad van NL?

De GDSC16 loopt op zijn einde. De maand december is de laatste maand waarin je als stad nog punten kan pakken door goede voorbeelden te delen. Vanaf januari heeft de top 3 de mogelijkheid om te showen waarom zij het meest aanspraak maken op de titel ‘Digiproofste Stad van NL’. Lees verder

Maak kennis met….Paul Hekkert

In deze ‘Maak kennis met’ rubriek stelt Jasper Wesseling, plaatsvervangend Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van EZ, vijf vragen aan Paul Hekkert (hoogleraar Industrieel Ontwerpen TU Delft). Jasper is onder andere benieuwd naar de verbinding tussen creatieve industrie en technologie en naar wat volgens Paul de uitdagingen zijn rondom de digitale stad. Lees verder

Projecten

DSA Smart City College

Smart cities, een buzzword, maar misschien niet voor niets? Hoe kun je stedelijke opgaves aanpakken met behulp van de Smart Cities benadering? Welke strategieën zijn er, hoe kom je tot een visie? Welke goede voorbeelden zijn er? Hoe koppel je beleid aan praktijk en andersom? Om elkaar te inspireren en wegwijs te maken in de mogelijkheden en uitdagingen van Smart Cities, organiseren wij het DSA Smart City College. Lees verder

Ritmeonderzoek TU Delft: aanpak sociale veiligheid

De Digitale Steden Agenda werkt samen met de TU Delft en zes steden aan het ritmeonderzoek. Het ritmeonderzoek betreft een nieuwe aanpak om sociale veiligheid in de wijk aan te pakken. Dit is een innovatieve aanpak waar voor het eerst op ritmes geïntervenieerd gaat worden. Lees verder

Agenda

Hoe open? Festival

Vredenburg Tivoli - Utrecht

Na het gesprek over #DoeOpen! is het nu tijd voor de vraag #HoeOpen? Bijvoorbeeld hoe je naast openheid ook waarborgen biedt voor gerechtvaardigde belangen zoals privacy. Bijvoorbeeld hoe je overeenstemming krijgt met collega’s die ook een opener overheid willen, maar de #HoeOpen-vragen anders beantwoorden dan jij. Wil jij mee praten over deze en andere #HoeOpen vragen en dilemma’s? Reserveer dan maandag 12 december in je agenda!

Rotterdam Kennisfestival

Fenix Food Factory - Rotterdam

Er is veel kennis. Heel veel kennis. Dat gebruiken verhoogt de kwaliteit van het werk en is eigenlijk voorwaardelijk aan goed ‘vakmanschap’. Kennisgedreven werken is het nieuwe normaal: ‘It is not cool to not know’. Maar wanneer doe je het, waar begin je, wie heeft het, waar vindt je het, hoe kies je, hoe waardeer je en hoe gebruik je dat dan? Ontdek het op het Rotterdams Kennisfestival en get inspired!

DSA Smart City College 2: Netwerken, data en informatie(technologie)

Digitale Steden Agenda - Utrecht

Data is de brandstof voor de stad. Door de digitale revolutie is de hoeveelheid beschikbare data exponentieel gegroeid en blijft dat doen. De belofte is dat door goed gebruik van data de gemeente in staat is beter beleid te voeren en dus effectiever en efficiënter kan opereren. Inzichten in hoe je als gemeente optimaal gebruik kan maken van data (verzamelen, analyseren en toepassen), doe je in dit college op!