Nieuws

Maak kennis met… Hendrik Rood

In deze ‘Maak kennis met’ rubriek stelt Hans Tijl (directeur Ruimtelijke ontwikkeling ministerie Infrastructuur en Milieu) deze keer vijf vragen aan Hendrik Rood (strategisch adviseur bij Stratix). Hans is benieuwd wat volgens Hendrik de belangrijkste randvoorwaarden zijn om een stap verder te zetten op het gebied van smart cities, wat de rol van de overheid daarbij is en welke belemmeringen de overheid uit de weg moet nemen. Lees verder

Laat zien!

Agenda

Digitale Innovatie Arbeidsmarkt

Say Yeah - Enschede

UWV, Gemeente Enschede, Universiteit Twente en drie Twentse bedrijven werken samen om werkzoekenden beter te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk. Meer regie bij de burger leggen en goede digitale middelen daarvoor inzetten; dat is de intentie. In deze bijeenkomst ervaar je de huidige stand van zaken en kun je de discussie aan met bovengenoemde partijen over dit onderwerp.

Gaming en simulaties voor lokaal openbaar bestuur

Midden Nederland -

De DSA is het eens met de visie dat gaming en simulatie van meerwaarde kan zijn in (de ontwikkeling van) smart cities en brengt deze sessie daarom onder de aandacht. Deze sessie (17 september) is gericht op Midden Nederland en wordt geleid door prof. dr. Jan Klabbers. Deelnemers zullen in een zeer praktische en dynamische sfeer kennismaken met een aantal kenmerken van gaming met het uiteindelijke doel van ‘branding op lokaal niveau’.

eHealth Stedenestafette Woerden

Synergos - Woerden

Na het succes van de eHealth Stedenestafette aftrap in Alkmaar, is het nu de beurt aan Woerden om de tweede sessie te hosten. Deze vindt plaats op donderdag 17 september bij Synergos te Woerden.

Cloud

Gemeente Woerden is er van overtuigd dat ICT een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van inwoners. Wij hebben ervoor gekozen om de Cloud in te gaan. Het komende jaar werken we samen met inwoners en maatschappelijke organisaties aan een Inwonercloud. Iedere inwoner zijn eigen digitale omgeving, voor informatie, organisatie en ondersteuning bij de dienstverlening in het sociaal domein.

Programma

Wethouder Koster gaat in op de rol die Woerden pakt op het gebied van eHealth. Vervolgens komen praktische toepassingen uit Woerden aan bod en wordt er ingegaan op ervaringen van gebruikers.

Bekijk het volledige Programma Stedenestafette Woerden.

Praktisch

Locatie: Synergos, Gildeweg 7a, Woerden
Datum: Donderdag 17 september 2015
Tijd: 13.30-17.00 met aansluitend een netwerkborrel

Aanmelden

Deelname is kosteloos. Wel wordt bij overintekening voorrang verleend aan organisaties uit de regio. Meld je aan via het online inschrijfformulier.