DSA Smart City College

Smart cities, een buzzword, maar misschien niet voor niets? Hoe kun je stedelijke opgaves aanpakken met behulp van de Smart Cities benadering? Welke strategieën zijn er, hoe kom je tot een visie? Welke goede voorbeelden zijn er? Hoe koppel je beleid aan praktijk en andersom? Om elkaar te inspireren en wegwijs te maken in de mogelijkheden en uitdagingen van Smart Cities, organiseren wij het DSA Smart City College.

Bekijk hier de smart-city-college-flyer

Hoe werkt het

In de vierdelige collegereeks staan een verschillende benaderingen, perspectieven en referentiekaders centraal. Om zo verbreding aan te brengen in de Smart City discussie. Een college is interactief en een afwisseling van theoretische inzichten en praktische voorbeelden.

Sprekers tijdens de collegereeks werken vanuit verschillende organisaties in het Smart City ecosysteem. We betrekken het perspectief en sprekers vanuit gemeenten, universiteiten en hogescholen, rijksoverheid en bedrijfsleven.

De colleges en onderliggende onderwerpen zijn:

College 1: (de belofte van) digitale technologie en maatschappelijke impact

De hele Smart City movement wordt in de basis mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe technologie. Technologie die data genereert, gebruikt of de kwaliteit ervan verhoogt. Eerste vraag is bij nieuwe technologie: hype of trend? vervolgens is belangrijk je te focussen op de maatschappelijke impact. Wat brengt de technologie teweeg in de maatschappij en welke rol kun je als overheid pakken?

 • Trefwoorden: trends, hypes, blockchain, A.I, robotisering

Experts:

 • Maurits Kreijveld, Wisdom of the Crowd
 • Brian Benjamin, gemeente Den Haag
 • Rob Evelo, ministerie BZK

Bekijk hier het verslag.

College 2: Netwerken, data en informatie(technologie)

Data is de brandstof voor de stad. Door de digitale revolutie is de hoeveelheid beschikbare data exponentieel gegroeid en blijft dat doen. De belofte is dat door goed gebruik van data de gemeente in staat is beter beleid te voeren en dus effectiever en efficiënter kan opereren. Inzichten in hoe je als gemeente optimaal gebruik kan maken van data (verzamelen, analyseren en toepassen), doe je in dit college op!

 • Trefwoorden: netwerken, platforms Big & Open data, analyse

Experts:

 • Mettina Veenstra, Saxion Hogescholen
 • Frank Vieveen, gemeente Rotterdam
 • Marjolijn Das, CBS
 • Mark van der Net, OScity

Bekijk hier het verslag.

College 3: De rol van de overheid in het Smart City ecosysteem

De rol van de overheid is de laatste tijd flink veranderd. Een verschuiving van een directieve, wetgevende en controlerende rol naar een meer en meer faciliterende rol. Er zijn naast de gemeente nog tal van organisaties en betrokken personen actief in het Smart City ecosysteem. Hoe je je als gemeente positioneert, het vasthouden vs. loslaten, wat de do’s en dont’s zijn in dit complexe systeem leer je in dit college.

 • Trefwoorden: aanbesteden, Co-creatie, burgerinitiatieven, inclusiviteit & impact

Experts:

 • Eric Laan & Richard Vermeeren, KPN Smart Cities
 • Ger Baron, Gemeente Amsterdam
 • David Hamers, PBL
 • Willemieke Hornis, Ministerie I&M

College 4: Interne governance, organisatie en strategie

In dit college richten we ons op de organisatie. Op welke manier maak je je gemeente Smart City proof? Welke veranderingen zijn nodig in de organisatie? Hoe speel je wendbaar in op toekomstige ontwikkelingen? In dit college bespreken we met elkaar hoe je  de organisatie succesvol laat zijn in de vorming en uitvoering van een smart city strategie.

 • Trefwoorden: strategie, resilience, kennismanagement, vraaggestuurd werken

Experts:

 • Brigitte Hulscher, gemeente Utrecht
 • Ingrid Hoogstraate, KING
 • Albert Meijer, Universiteit Utrecht

Doelgroep

Deze collegereeks richt zich op de (toekomstige) Smart City beleidsmakers, programmamanagers en adviseurs van alle gemeenten. Deze deelnemers (max. 2 per gemeente) volgen de volledige reeks, waarbij zij per college de mogelijkheid hebben vakinhoudelijke collega's mee te nemen.

De focus in de collegereeks ligt op steden en we bekijken de Smart City beweging vanuit het perspectief van de gemeente. Aan het eind van de reeks hebben deelnemers verschillende benaderingen, referentiekaders en definities ontdekt en ervaren en kunnen vervolgens aan de slag met wat het best aansluit bij de eigen gemeente. Daarnaast bouw je een netwerk van experts, ervaringsdeskundigen en mededeelnemers op.

Praktische informatie

Data:

 • college 1: donderdag 17 november
 • college 2: donderdag 15 december
 • college 3: donderdag 19 januari
 • college 4: donderdag 16 februari

Tijd:

 • 16:30 inloop, 17:00 start – 20:00 eind (incl. diner en borrel)

Locatie:

 • Mariaplaats 4D, 3511LH, Utrecht.

Kosten:

 • Per stad: € 1250,-. Gratis voor DSA-steden!
  • Daarvoor kun je per stad 2 vaste deelnemers en max. 2 introducees per college afvaardigen.

Voortgang

Op deze pagina houden we de voortgang van de collegereeks bij. Na elk college volgt hieronder een verslag en andere relevante content.

Volg het DSA Smart City College op twitter via #DSASCC!