Congres – Overheid 360

Jaarbeurs Utrecht, Mediaplaza

De datum voor het Congres Overheid 36o 2017, georganiseerd door Jaarbeurs Utrecht in samenwerking met de founding partners VG/KING, Hiemstra en De Vries en de Gemeente Utrecht, is bekend. Het event wordt mede mogelijk gemaakt door commerciële partners.

Voor wie?

Medewerkers van gemeenten, overheden en publieke organisaties. Overheid 360° is bedoeld voor de gehele organisatie. Zowel bestuurders als beleidsmedewerkers, specialisten, hoofden en uitvoerend ambtenaren. Uw organisatie wordt immers alleen 2020-proof door binnen de organisatie integraal aan een toekomstvisie op informatiemanagement te werken.

Kosten

Voor medewerkers van gemeenten, overheden en publieke organisaties is deelname kosteloos. Valt u niet binnen deze doelgroep en wilt u graag deelnemen? Dan bedragen de kosten van deelname €995,00 per dag (excl. BTW).*

Inhoudelijke informatie volgt zo snel mogelijk of hou de site van Overheid 360 in de gaten.

Kaart onbeschikbaar