Archieven per steekwoord: maak kennis met

Maak kennis met… Ger Baron

In deze ‘Maak kennis met’ rubriek stelt Alex Goldblum (CEO van Eurofiber) vijf vragen aan Ger Baron (CTO Amsterdam). Alex is onder andere benieuwd wat volgens Ger

Maak kennis met… Hendrik Rood

In deze ‘Maak kennis met’ rubriek stelt Hans Tijl (directeur Ruimtelijke ontwikkeling ministerie Infrastructuur en Milieu) deze keer vijf vragen aan Hendrik Rood (strategisch adviseur bij Stratix). Hans is benieuwd wat volgens Hendrik de belangrijkste randvoorwaarden zijn om een stap verder te zetten op het gebied van smart cities, wat de rol van de overheid daarbij is en welke belemmeringen de overheid uit de weg moet nemen.

Maak kennis met… Hans Tijl

In deze ‘Maak kennis met’ rubriek stelt Mark Bressers (directeur Regeldruk en ICT-beleid ministerie Economische Zaken) deze keer vijf vragen aan Hans Tijl (directeur Ruimtelijke ontwikkeling ministerie Infrastructuur en Milieu). Mark is benieuwd hoe Hans aankijkt tegen samenwerking op rijksniveau op het gebied van Smart Cities en welke mogelijkheden hij voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu ziet om zich aan te sluiten bij de DSA.

Maak kennis met… Mark Bressers

In deze ‘Maak kennis met’ rubriek stelt Erik de Ridder (voorzitter DSA, wethouder Tilburg) deze keer vijf vragen aan Mark Bressers (directeur Regeldruk en ICT-beleid ministerie Economische Zaken). Hiermee wordt de trend voortgezet om niet alleen bestuurders of medewerkers van de Digitale Steden Agenda aan het woord te laten, maar ook de samenwerkingspartners van de DSA voor te stellen. Erik is benieuwd hoe Mark terugkijkt op de eerste periode van de Digitale Steden Agenda, welke lessen hij trekt en hoe hij de toekomst voor zich ziet.

Maak kennis met… Erik de Ridder

In deze ‘Maak kennis met’ rubriek stelt René Bagchus (directeur Burgerschap en Informatiebeleid, ministerie BZK) deze keer vijf vragen aan Erik de Ridder (voorzitter Digitale Steden Agenda, wethouder Tilburg). René vraagt zich af hoe Erik terugkijkt op de eerste periode van de DSA, hoe hij de verhouding tussen de DSA en andere innovatiebewegingen ziet en hoe hij de toekomst van de DSA voor zich ziet.

Maak kennis met… René Bagchus

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt Aty de Groot (ICTU) deze keer vijf vragen aan René Bagchus (directeur Burgerschap en Informatiebeleid, ministerie BZK). Hiermee wordt de trend voortgezet om niet alleen bestuurders en medewerkers van de Digitale Steden Agenda aan het woord te laten maar ook de samenwerkingspartners van de DSA voor te stellen. Aty vraagt zich af hoe BZK vanuit de rijksoverheid de DSA verder kan brengen en welke lessen René heeft meegenomen vanuit het ministerie van OCW voor de DSA.

Maak kennis met… Aty de Groot

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt Minouche Besters (innovatie adviseur DSA) deze keer vijf vragen aan Aty de Groot (ICTU). Tot nu toe kwamen er alleen bestuurders, ambtelijk trekkers of programmamedewerkers van de Digitale Steden Agenda aan bod. Maar gezien de leuke samenwerking tussen DSA en Goed Opgelost! heeft Minouche de kans aangegrepen om vijf vragen aan Aty te stellen. Wat vindt Aty de kracht van de DSA en wat is de grootste kans voor innovatie bij overheden?

Maak kennis met… Minouche Besters

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt Wendy Otten (programmamedewerker Onze Stad) deze keer vijf vragen aan Minouche Besters (innovatie adviseur). Waar is Minouche trots op, hoe kijkt zij terug op de afgelopen DSA-jaren en hoe ziet zij de toekomst voor zich?

Maak kennis met… Wendy Otten

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt Hans Haveman (ambtelijk trekker Zorgende Stad, gemeente Enschede) deze keer vijf vragen aan Wendy Otten (programmamedewerker Onze Stad, Tilburg). Waar is Wendy trots op, wat kan er beter en wat is haar uitdaging voor de komende periode?

Maak kennis met… Hans Haveman

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt Frank Eggels (ambtelijk trekker Bedrijvige Stad, gemeente Helmond) deze keer vijf vragen aan Hans Haveman (ambtelijk trekker Zorgende Stad, gemeente Enschede). Waar wordt Hans door gedreven, waarom is Zorgende Stad zo succesvol en wat zou hij de volgende keer anders doen?

Maak kennis met… Frank Eggels

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt Rob Bots (ambtelijk trekker Onze Stad, gemeente Tilburg) deze keer vijf vragen aan Frank Eggels (ambtelijk trekker Bedrijvige Stad, gemeente Helmond). Voor welke uitdagingen staat de Bedrijvige Stad de komende periode, wat is de meerwaarde van glas en hoe wordt de binnenstad problematiek aangepakt?

Maak kennis met… Rob Bots

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt iemand van de DSA steeds vijf vragen aan een collega die zich ook voor de DSA inzet. De geïnterviewde bedenkt vervolgens wie hij of zij graag de volgende vijf vragen zou willen stellen. Timmy de Vos (programmamedewerker Groene Stad, gemeente Amersfoort, Utrecht) stelt deze keer vijf vragen aan Rob Bots (ambtelijke trekker Onze Stad, gemeente Tilburg) over waardoor hij wordt gedreven, waar hij trots op is en hoe de samenwerking tussen open data en andere DSA-thema's eruit moet komen te zien.