Maak kennis met… Rob Bots

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt iemand van de DSA steeds vijf vragen aan een collega die zich ook voor de DSA inzet. De geïnterviewde bedenkt vervolgens wie hij of zij graag de volgende vijf vragen zou willen stellen. Timmy de Vos (programmamedewerker Groene Stad, gemeente Amersfoort, Utrecht) stelt deze keer vijf vragen aan Rob Bots (ambtelijke trekker Onze Stad, gemeente Tilburg). Waardoor wordt Rob gedreven, waar is hij trots op en hoe moet de samenwerking tussen open data en andere DSA-thema’s eruit komen te zien?

Wil je jezelf even voorstellen?

Ik ben Rob Bots, ik werk als ICT-strateeg bij de gemeente Tilburg. Ik houd me bezig met de governance van ICT en zorg ervoor dat de CIO board goed functioneert. Het leuke van mijn functie is dat het heel breed is, ik werk zowel aan de interne als aan de externe ICT. Ik werk zowel aan toepassingen van ICT in de stad Tilburg, als aan de interne bedrijfsvoering. Die twee kanten combineren is leuk, omdat de bedrijfsvoering zich ook naar buiten richt. Zo hebben we bijvoorbeeld draadloos wifi voor de gemeente aangelegd en tegelijkertijd ook in de stad. Verder ben ik werkzaam als security officer van de gemeente en aandeelhouder namens de gemeente van Breedband Tilburg. Daarnaast ben ik trekker Onze Stad van de Digitale Steden Agenda.

Waar word jij door gedreven?

Ik word gedreven door het werken aan nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan de burgers van de stad. Dingen die er toe doen, die voor burgers veranderingen en verbeteringen opleveren. Vanaf het begin ben ik betrokken bij Stedenlink. In het verleden hebben we ons binnen Stedenlink vooral bezig gehouden met breedband, glasvezel. Nu ben ik trots dat een derde van de stad Tilburg verglaasd is. Binnen een of twee jaar is de hele stad verglaasd. We hebben een flinke stelpost van 1 miljoen euro om in diensten te investeren. Dat is fantastisch. Met behulp van glasvezel kunnen we goede maatschappelijke diensten stimuleren in de zorg, in het onderwijs, op het gebied van veiligheid etc.

Waar ben je het meest trots op?

Naast dat we heel Tilburg aan het verglazen zijn en dat we investeren in dienstontwikkeling, ben ik trots op het feit dat Digitale Steden Agenda expliciet genoemd wordt in het collegeprogramma. Met de DSA hebben we gezorgd dat open data op de agenda van iedere gemeente uit de G32 en de G4 staat. Op het gebied van open data is een scala aan activiteiten ontwikkeld. MijnWOZ van Tilburg is genomineerd voor een internationale prijs. Binnen Onze Stad zijn we naast open data, ook bezig met burgerparticipatie en zelfredzaamheid. Samen met KING werken we aan een project waarbij we thema’s verbinden: op welke manier kan open data van betekenis zijn voor zelfredzaamheid van burgers op het gebied van jeugdzorg, WMO en werk? Dat gaan we verder verkennen.

Hoe zie je de samenwerking tussen het thema open data en de andere thema’s voor je, hoe zou dat er uit moeten zien?

Open data moet eigenlijk geen apart thema zijn, het moet als vanzelfsprekend geïntegreerd zijn in alle thema’s van de DSA. Binnen zorg, binnen duurzaamheid, eigenlijk bij elk thema. Er zijn ook steeds meer activiteiten om dit te stimuleren. Het vergt een hele uitdaging voor de komende jaren om dat goed te integreren. De twee jaar dat we er nu mee bezig zijn hebben veel inzichten opgeleverd over een slimme aanpak van open data. Toch zijn er ook allianties nodig tussen ministeries, gemeenten en bedrijven om maatschappelijke problemen op te lossen. Het ligt vooral aan de bereikbaarheid van de open data. Er moeten gemeenschappelijke oplossingen komen. Gemeenten moeten dit niet ieder voor zich oplossen, dat leidt tot desinvesteringen van ICT. Het is ook een vraag in het nieuwe DSA-convenant vanuit Onze Stad, om samen met de ministeries op te trekken om dit op te lossen.

Wie wil jij vijf vragen stellen en waarom?

Aan Frank Eggels, omdat hij ook een van de weinigen van het eerste uur is, die de historie kent van Stedenlink en vanaf daar de verbinding kan leggen tussen Stedenlink, DSA en de eigen stad.

Je kunt niet meer reageren.