Maak kennis met… Wendy Otten

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt Hans Haveman (ambtelijk trekker Zorgende Stad, gemeente Enschede) deze keer vijf vragen aan Wendy Otten (programmamedewerker Onze Stad, Tilburg). Waar is Wendy trots op, wat kan er beter en wat is haar uitdaging voor de komende periode?

 

1. Wil je jezelf even voorstellen?

 

Ik ben Wendy Otten, 26 jaar en heb sociale innovatie gestudeerd op de NHTV, te Breda. Daar heb ik geleerd hoe ik overheden, profit en non-profit met elkaar kan verbinden. Ik vind het mooi dat ik die kennis heb kunnen toepassen bij Digitale Steden Agenda. Dit heb ik gedaan door met verschillende partijen oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken binnen Onze Stad en Zorgende Stad. Bij Zorgende Stad ging het vooral om het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Bij Onze Stad heb ik met name aan open data en participatie gewerkt. Ik merk dat ik nu klaar ben voor een volgende stap en zal dan ook per 1 november de DSA verlaten.

 

2. Waar ben je trots op en waar word je blij van?

 

Voor mij zijn dat twee totaal verschillende dingen: blij word ik van organiseren, nieuwe concepten bedenken en verbinden. Waar ik trots op ben is dat we ondanks dat het af en toe tegen zat, toch mooie resultaten hebben behaald. Zowel persoonlijk als inhoudelijk zijn we binnen de DSA heel erg gegroeid.

Een project waar ik blij van werd is het traject rondom participatie en zelfredzaamheid. Het was erg zoeken naar een passende oplossing. Door samen met verschillende partijen naar het vraagstuk te kijken en te onderzoeken zijn we tot nieuwe inzichten gekomen. Deze kennis is gebundeld en is omgezet in een mooie infographic, waarbij onder andere de rol van de burger centraal staat. Bekijk de infographic zelfredzaamheid en participatie.

 

3. Wat kan er nog beter, hoe zou DSA slimmer kunnen samenwerken?

 

Op dit moment werken we heel goed samen met overheden, bedrijven en kennis instituten, maar wat ik heel erg mis rondom gemeenten en de maatschappelijke problematiek is dat de burger vaak ontbreekt in het proces. Als DSA kunnen we ons daar nog in verbeteren. Het is mooi om de burger van begin af aan mee te nemen in het proces.

 

4. Per 1 november stop je bij de DSA, wat zie je als je persoonlijke uitdaging voor de komende periode?

 

Ik vind het belangrijk om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Daarin vind ik het interessant om met een bedrijf/persoon de vraag te verkennen en vervolgens door verbinden en creëren te komen tot een passende oplossing. Dit hoeft niet altijd non-profit te zijn. Er zijn meerdere wegen naar Rome en ik fungeer graag als reisleider om daarin richting en koers te geven. Hoe dat eruit komt te zien en hoe ik mezelf daarvoor het beste kan inzetten dat is een mooie uitdaging voor de komende periode.

 

5. Wie wil jij vijf vragen stellen en waarom?

 

Minouche Besters wil ik graag vijf vragen stellen, aangezien zij een van de initiatiefnemers van de DSA is en ik heel benieuwd ben hoe zij enerzijds terugkijkt op de afgelopen periode en anderzijds hoe zij als innovatie specialist de toekomst voor zich ziet.

Je kunt niet meer reageren.