Maak kennis met… Hans Haveman

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt Frank Eggels (ambtelijk trekker Bedrijvige Stad, gemeente Helmond) deze keer vijf vragen aan Hans Haveman (ambtelijk trekker Zorgende Stad, gemeente Enschede). Waar wordt Hans door gedreven, waarom is Zorgende Stad zo succesvol en wat zou hij de volgende keer anders doen?

1. Wil je jezelf even voorstellen?

Mijn naam is Hans Haveman, lang geleden heb ik medische sociologie gestudeerd in Groningen. Ik heb dertig jaar bij het ministerie van VWS gewerkt aan de randvoorwaarden om zorg beter toegankelijk en van goede kwaliteit te maken en te houden. Speciale aandacht ging naar de digitale ondersteuning van de zorg, zoals het elektronisch patiëntendossier, zorg op afstand / eHealth en zorginnovatie. In 2011 ben ik overgestapt van het rijk naar de gemeente Enschede, om ook in praktijk mee te helpen aan toepassingen die direct mensen thuis raken. In 2011 was de DSA in de opstartfase en startte ik als ambtelijk trekker, zelf noem ik het liever verbinder, van de Zorgende Stad.

2. Waar word je door gedreven?

Er zijn twee punten waardoor ik word gedreven:
Enerzijds door de ervaring van mensen zelf met de zorg; de praktijkverhalen. De verhalen van mantelzorgers bijvoorbeeld, over hoe mensen zorg krijgen en met zorg omgaan. Anderzijds samenwerking met mensen, de mensen staan centraal. Samenwerken met mensen die enthousiast zijn en gezamenlijk iets willen bereiken. Het is mijn uitdaging om de wereld van de zorg en de gemeentewereld aan elkaar te verbinden en daar marktpartijen bij te betrekken. Je kunt het niet alleen vanuit de DSA. Zonder de samenwerking met de programmamedewerkers van de DSA, Wendy Otten vorig jaar en Daniëlle Branje dit jaar, kan ik niet opereren.

3. Frank Eggels gaf aan dat er geen gemeente is die de Zorgende Stad niet kent. Wat maakt de Zorgende Stad zo succesvol en wat kunnen anderen daarvan leren?

Laten we hopen dat zoveel mensen en gemeenten de Zorgende Stad kennen. Het gaat natuurlijk niet om de Zorgende Stad zelf, maar wel om de verbinding en de voorbeelden die we laten zien. Succesvol zijn we omdat we werken met enthousiaste mensen, zowel gemeenten als kennisinstellingen, adviseurs en bedrijven. We werken aan praktische toepassingen. Dat maakt het succesvol. De toolkit Digitale Informele Zorgdiensten bijvoorbeeld, is gebaseerd op ervaringen van mensen zelf. De gemeenten hebben daar hun ervaringen zelf ingestopt. Het is heel herkenbaar. Het tweede punt waar anderen van kunnen leren: we gaan niet zelf uitvogelen, maar we zoeken zo veel mogelijk de verbinding met bestaande partijen. We hebben samen met VNG, KING en living labs opgetrokken in de informatievoorziening sociaal domein. Wij hebben dit onderwerp op de landelijke agenda gezet en zijn met het onderwerp zelfredzaamheid weer aangeschoven. We werken graag met partijen die er toe doen. We haken altijd aan bij anderen. We zoeken heel praktisch de verbinding en zorgen ervoor dat we aan tafel schuiven als ministerie zoals VWS, KING, living labs of NICTIZ iets aan het uitwerken zijn in het sociaal domein.

4. Wat ga je de volgende keer anders doen?

De volgende keer zou ik nog meer energie steken in het benutten van verschillende partijen, met gemeentes voor op. We willen de gemeenten actiever betrekken in ons werk. Nu zijn we nog te vaak in gesprek met bedrijven en kennisinstellingen die van alles in Enschede willen doen. Het is juist de kracht van de DSA om toepassingen in veel verschillende steden in te zetten en ervaringen tussen de regio’s uit te wisselen. Het woord ‘trekker’ van de Zorgende Stad geeft een verkeerd beeld. Ik heb mijn digitale handtekening dan ook gewijzigd: ik ben nu verbinder van de Zorgende Stad, in plaats van trekker. Ik wil juist anderen betrekken en meer energie halen uit de samenwerking. Het is natuurlijk ook een moeilijke tijd voor gemeentes die gericht zijn op de transities. Maar juist nu moeten we de bezuinigingen en maatregelen laten slagen en is transformatie nodig.

5. Wie wil jij 5 vragen stellen en waarom?

Aan Wendy Otten wil ik vijf vragen stellen. Zij heeft vorig jaar hard gewerkt als programmamedewerker bij de Zorgende Stad, ze heeft veel initiatief getoond en ze weet wat ze wil. Ze heeft dit jaar ervaring opgedaan bij Onze Stad. Ik ben benieuwd waar ze trots op is en wat zij denkt dat we als DSA nog kunnen verbeteren.

Je kunt niet meer reageren.