Archieven per steekwoord: smart cities

Smart cities and the vital role of the government

Urbanization, climate change, employment, digitization, mobility and resource depletion are transforming societies. More than ever there is a need for high-quality digital infrastructure for better accessibility and urban air quality, energy-efficient homes and buildings, and a healthy environment. This makes the development of smart cities increasingly relevant.

Hoe gaat het met… de Nationale Smart City Strategie?

Sinds september wordt in een groot verband samen gewerkt aan een Nationale Strategie Smart Cities. Eind januari zal deze worden aangeboden aan Mark Rutte. We gaan nu de laatste fase van de totstandkoming in. We bieden jullie hierbij actuele informatie over het proces en de planning.

DSA meetup over Smart City Strategie, LoRa en de DSA koers

De linking pins en samenwerkingspartners van de DSA hebben donderdag 8 december in een meetup de stand van zaken rondom de afronding van het DSA programma 2015-2016 besproken. En er is een kijkje gegeven in de nationale smart city strategie en LoRa.

DSA Smart City College van start

Donderdag 17 november stond het eerste college in de DSA Smart City Collegereeks op het programma. Het was een geslaagde eerste bijeenkomst en smaakt naar meer. Lees hier ook vast over wat je kan verwachten in college twee - Netwerken, data en informatietechnologie.

DSA Smart City College

Smart cities, een buzzword, maar misschien niet voor niets? Hoe kun je stedelijke opgaves aanpakken met behulp van de Smart Cities benadering? Welke strategieën zijn er, hoe kom je tot een visie? Welke goede voorbeelden zijn er? Hoe koppel je beleid aan praktijk en andersom? Om elkaar te inspireren en wegwijs te maken in de mogelijkheden en uitdagingen van Smart Cities, organiseren wij het DSA Smart City College. Grijp deze kans om samen met andere gemeenten aan de slag te gaan en te leren over Smart Cities!

De DSA en Smart Cities: wat speelt er?

Als Digitale Steden Agenda zijn we betrokken bij allerlei overleggen, initiatieven en projecten op het gebied van Smart Cities. Omdat er op dit moment relatief veel speelt op dat vlak, brengen we jullie graag op hoofdlijnen op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Rotterdams consortium wint EU aanbesteding van € 17,7 miljoen voor Smart City toepassingen

De Europese Commissie heeft op 4 juli 2016 het voorstel van een door Rotterdam geleid internationaal consortium goedgekeurd voor een subsidiebedrag van bijna €18 miljoen. Het geld wordt gebruikt om innovatieve en duurzame toepassingen mogelijk te maken. Het subsidiebedrag wordt verdeeld over projecten van steden binnen het consortium. Naast Rotterdam zijn dat Glasgow in Schotland, Umeå in Zweden, Brno in Tsjechië, Parma in Italië en Gdansk in Polen.

De nieuwe Omgevingswet, wat is van belang voor ons netwerk?

De nieuwe omgevingswet is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen. De omgevingsvisie is voor ons netwerk van belang, daarom besteedt de DSA er dit jaar aandacht aan in de Grote Digitale Steden Competitie. Bovendien mochten we een bijdrage leveren aan de Nationale Omgevingsvisie, bouwsteen Smart Cities.

Met nieuwe energie gaat Digitale Steden Agenda door na Bestuurlijke meetup

Donderdag 1 oktober vond de bestuurlijke meetup van de DSA plaats in Tilburg. Aanwezig waren de betrokken steden, ministeries en partnerorganisaties van de DSA. Er werden citypitches gehouden over best practices uit de steden, een keynote van prof. dr. Albert Meijer, een gesprek met drie ministeries en er was een informatiemarkt. Bekijk een korte filmpressie van de dag (1,5 minuut). Doe je ook mee?

Rabin Baldewsingh: ‘Cities function like networks these days’

Voorafgaand aan het Smart City Event is vice-voorzitter van de DSA Rabin Baldewsingh, wethouder gemeente Den Haag, geïnterviewd over de grootste uitdagingen voor het creëren van een succesvol smart city project, de samenwerking tussen private en publieke partijen en de manier waarop burgers worden betrokken in een smart city project.

Visie van steden gevraagd op standaarden voor Smart Cities

Steden en hun internationale netwerkorganisaties worden momenteel wereldwijd door ISO geraadpleegd om hun visie te delen over de rol en behoefte aan standaarden bij Smart Cities. NEN is gevraagd om de verspreiding van de enquête en de deelname van vijf tot tien Nederlandse steden te verzorgen. Steden die de enquête, bestaande uit zes vragen, willen invullen kunnen zich melden bij NEN. De deadline voor het invullen van deze enquête is zondag 10 mei. Mondiale inzichten worden naderhand gedeeld.

Open Data Estafette Smart Cities

Smart Cities hebben de toekomst. Veel uitdagingen in onze steden zijn op te lossen met nieuwe technologie. Open data zijn hiervoor een essentiële grondstof. Op donderdag 6 november staat BINK36 in Den Haag een hele dag in het teken van open data en Smart Cities. Ook de resultaten van de eerste twee jaar Digitale Steden Agenda staan centraal. Bekijk het programma en twitter mee met #ODSC.