De DSA en Smart Cities: wat speelt er?

Als Digitale Steden Agenda zijn we betrokken bij allerlei overleggen, initiatieven en projecten op het gebied van Smart Cities. Omdat er op dit moment relatief veel speelt op dat vlak, brengen we jullie graag op hoofdlijnen op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als je meer wilt weten, ideeën hebt of een initiatief bij ons onder de aandacht wilt brengen, neem dat gerust contact met ons op!

  • Marije wordt voor Platform31 ingezet voor de verkenning van een Community of Research & Practice Smart Cities. Deze community kan het smart city gerelateerde onderzoek vanuit Verdus/SURF koppelen aan de praktijk in steden. In de komende maanden wordt verkend hoe zo’n community eruit kan zien, op welke manier deze effectief is en iets toevoegt aan dat wat er al is. hiermee borduren we voort op het online platform Smart Cities.
  • De DSA faciliteert een verkenning naar de mogelijkheden op het raakvlak van Smart Cities en Agenda Stad. Op 19 september is een eerste kleine bijeenkomst gehouden waarin we gezamenlijke issues, waar meerdere initiatieven en projecten tegenaan lopen, hebben verkend en uitgediept. We bezien nu welk vervolg hieraan wordt gegeven. 
  • We zijn betrokken bij de vorming van een zogenaamd Dutch Smart City Strategy Plan (ook gerelateerd aan GSC3). Met dit plan geven Rijk, steden, kennisinstellingen en bedrijfsleven vorm aan een gezamenlijke nationale Smart City strategie.

Naast deze nieuwe initiatieven is er natuurlijk ook nog onze betrokkenheid bij de Strategische Adviesgroep Smart Cities van de NEN, reguliere afstemming over Smart Cities met de G5 en de themawerkgroep Smart Cities van de G32.

We zien dat er veel speelt en ook daarom gezocht wordt naar kennisdeling, verbinding en samenwerking op het gebied van Smart Cities. We proberen daarin meer overzicht te creëren en verbanden te leggen. Ook willen we steden inspireren en helpen bij het vormen van een strategie of het aanpakken van gezamenlijke issues. Mede daarom organiseren wij deze winter een DSA college Smart Cities!

 

 

Je kunt niet meer reageren.