DSA Smart City College

Smart cities, een buzzword, maar misschien niet voor niets? Hoe kun je stedelijke opgaves aanpakken met behulp van de Smart Cities benadering? Welke strategieën zijn er, hoe kom je tot een visie? Welke goede voorbeelden zijn er? Hoe koppel je beleid aan praktijk en andersom? Om elkaar te inspireren en wegwijs te maken in de mogelijkheden en uitdagingen van Smart Cities, organiseren wij het DSA Smart City College. Grijp deze kans om samen met andere gemeenten aan de slag te gaan en te leren over Smart Cities!

Wat biedt deze collegereeks

Wij bieden een collegereeks waarin je leert van experts en andere smart City collega’s. Dit stelt je in staat vorm te geven aan een smart city strategie, visie of programma. Dit doen we door inzicht te bieden in verschillende smart city strategieën en inzichten uit onderzoek, beleid en de praktijk. En door samen aan het werk te gaan. Vragen en opgaves vanuit de steden staan daarin centraal.

Een college is interactief en een afwisseling van theoretische inzichten en praktische voorbeelden. Na de vier colleges heb je als deelnemer een goed beeld van een aantal verschillende perspectieven om daar zelf in je eigen gemeente mee aan de slag te gaan. En een mooi netwerk van andere smart city professionals.

In de vierdelige collegereeks staan een aantal verschillende perspectieven centraal. De onderwerpen zijn:

(de belofte van) Digitale technologie en maatschappelijke impact

In dit college gaan we in op de mogelijkheden die technologische ontwikkelingen de steden bieden en kijken tegelijkertijd ook naar de impact die dat op de maatschappij heeft. Vanuit een brede toekomstschets dalen we af naar het gemeentelijke perspectief.

Experts:

 • Maurits Kreijveld, Wisdom of the Crowd
 • Brian Benjamin, gemeente Den Haag
 • Rob Evelo, ministerie BZK

Netwerken, data, informatie(technologie)

Data is de brandstof voor de stad. Inzichten in hoe je als gemeente optimaal gebruik kan maken van data (verzamelen, analyseren en toepassen) doe je in dit college op!

Experts:

 • Mettina Veenstra, Saxion Hogescholen
 • Frank Vieveen, gemeente Rotterdam
 • Marjolijn Das, CBS
 • Mark van der Net, OScity

Rol van de overheid in het Smart City ecosysteem

Er zijn naast de gemeente nog tal van organisaties en betrokken personen actief in het Smart City ecosysteem. Hoe je je als gemeente positioneert, het vasthouden vs. loslaten, wat de do’s en dont’s zijn in dit complexe systeem leer je in dit college.

Interne governance, organisatie en strategie.

Op welke manier maak je je gemeente Smart City proof? Welke veranderingen zijn nodig in de organisatie? Hoe speel je wendbaar in op toekomstige ontwikkelingen? In dit college bespreken we met elkaar hoe je  de organisatie succesvol laat zijn in de vorming en uitvoering van een smart city strategie.

Meer informatie over inhoud en sprekers vind je hier.

Doelgroep

De collegereeks is gericht op de (aankomende) Smart City beleidsmakers, programmamanagers en adviseurs van gemeenten. We gaan uit van 1 of 2 deelnemers per gemeente voor de volle reeks. Collega’s die interesse hebben in de afzonderlijke colleges kunnen met hen meekomen

Na het college heb je geen blauwdruk voor een smart city plan, maar wel handvatten, aanknopingspunten, praktische voorbeelden en ken je een aantal experts uit het netwerk.

Praktische informatie

 • Data:
  • college 1: donderdag 17 november
  • college 2: donderdag 15 december
  • college 3: donderdag 19 januari
  • college 4: donderdag 16 februari
 • Tijd: 16:30 inloop, 17:00 start – 20:00 eind (incl. brooddiner en borrel)
 • Locatie: Mariaplaats 4D, 3511LH, Utrecht
 • Kosten (per stad): € 1250,-. Gratis voor DSA-steden!

Aanmelden via Geert-Jan.

Je kunt niet meer reageren.