DSA meetup over Smart City Strategie, LoRa en de DSA koers

De linking pins en samenwerkingspartners van de DSA hebben donderdag 8 december in een meetup de stand van zaken rondom de afronding van het DSA programma 2015-2016 besproken. En er is een kijkje gegeven in de nationale smart city strategie en LoRa.

De nationale Strategie smart cities: proces van steden, rijk, kennisinstellingen en bedrijven

In een levendige discussie worden onder leiding van Joyce Velu, lid van kernteam nationale smart city strategie, onderwerpen besproken als wat is eigenlijk een de smart city strategie, waarom wordt hieraan gewerkt, met wie en waar moet het toe leiden?

Middels een (concept) infographic worden de lijnen en het proces rondom de Nederlandse Smart City strategie duidelijk gemaakt. Belangrijke conclusie van de strategie is dat Smart Cities voortvloeit uit bestaande systemen, als energie, mobiliteit en zorg, maar door data en technologie nu vooral veel integraler kunnen werken om opgaves aan te pakken. Daarin is het belangrijk om het ecosysteem in Nederland zo uit te rusten dat, iedereen die met Smart Cities bezig is, snelle, slimme en hoogwaardige stappen kan maken.

Voorbeeld van betrokkenheid Enschede in nationale strategie

Gerdien Looman ligt toe dat Enschede via kennisinstellingen is aangehaakt bij de nationale strategie smart cities. Enschede heeft een aantal topics gekozen:

  1. Hoe gebruiken we in de binnenstad technologie om beleving en monitoring te versterken bijvoorbeeld door wifi in te zetten?
  2. Enschede wil als grensstad graag onderzoeken hoe je mensen makkelijker over de grens kunt laten samenwerken. Denk hierbij aan het gebruik van drones: wanneer mag je ze wel gebruiken, hoe en waar liggen de grenzen.

Het netwerk heeft al veel goede voorbeelden voor de strategie

Vanuit de DSA hebben we ervaren dat schaalbaarheid en opschaling een belangrijk onderwerp is voor gemeenten. De eHealth Stedenestafette is een soortgelijke basis, waarin ideeën uitwisselen en voorbeelden overnemen centraal staan. Enschede, DSA en ECP werken hierin samen met 9 gemeenten die actief betrokken zijn en de volgende stap naar opschaling maken.

KING is in dit kader bezig met de ontwikkeling van een innovatiemethodiek. Zij zijn in Den Bosch begonnen, hebben de methodiek verder ontwikkeld en in een groep van 5 gemeentes gebracht. Daarna wordt het bij 20 gemeentes geïntroduceerd met de uiteindelijke bedoeling landelijk in te voeren.

Pitch: LoRa, voor het aflezen van grondwaterstanden

Als vertegenwoordiger van gemeente Rotterdam gaf Matthijs Jaspers een pitch over de ontwikkelingen op het gebied van LoRa [1] in de regio Zuid-Holland. Het afgelopen jaar zijn er verschillende lokale LoRa-initiatieven van de grond gekomen. Er zijn stad dekkende netwerken uitgerold en met succes draaien diverse pilots.

Rotterdam heeft het initiatief genomen om met een aantal actieve steden om tafel te gaan en zo de krachten en netwerken te bundelen. Met een gedeelde ambitie zetten zij ons ervoor in de verschillende lokale initiatieven te verenigen en naar een hoger plan te brengen. Hiervoor wordt een stichting met raad van deelnemers opgezet onder de naam LoRaNed. Een publiek-private samenwerking, waarbij bedrijfsleven, kennisinstellingen en (lokale) overheid zich gezamenlijk inspannen voor de ontzorging van de netwerkinfrastructuur van haar leden. Daarbij wordt een professioneel, betrouwbaar (SLA) en dekkend LoRa-netwerk uitgerold voor de deelnemers/gebruikers.

Naast het decentrale, gedeelde netwerk is LoRaNed onderscheidend doordat het netwerk van de stichting vrij beschikbaar is voor kleine gebruikers en onderwijsinstellingen. Op die manier houden we de drempel voor innovatie zo laag mogelijk en kan iedereen zijn ideeën en experimenten uitwerken!

Momenteel zijn de steden Rotterdam, Den Haag, Leiden, Zoetermeer, Delft, Dordrecht en Schiedam bij dit initiatief betrokken: een mix van pionierende gemeenten, actieve onderwijsinstellingen en ambitieuze ondernemers. De stichting wordt begin 2017 opgericht en heeft als ambitie om eind 2017 outdoor dekking te bieden voor 90% van Nederland. Neem voor meer informatie contact op met Matthijs Jaspers (matthijs.jaspers@r-ix.nl / 06 – 52 06 57 61).

Stand van zaken rondom de afronding van het DSA-programma 2015-2016

De officiële einddatum voor het DSA-programma was 31 december 2016. We verlengen tot 31 maart 2017 en zullen deze tijd onder meer gebruiken voor de borging en het laten landen van diverse onderwerpen in het netwerk.

Onderwerpen die geborgd zouden moeten worden zijn onder andere onze vernieuwingskracht, onze kennis rondom Smart City, eHealth, Open Data en GDSC en de kracht van het netwerk, waarbij te denken valt aan het stimuleren van samenwerking en het leggen van  verbindingen tussen partijen.

We zijn met diverse platforms in gesprek zoals VDP, KING en Dimpact over welk deel of welke rol zij zouden kunnen of willen overnemen. We roepen vooral partijen op om in actieve stand te komen voor overname van stukken.

Lo and Behold – Werner Herzog

Aansluitend is onder het genot van pizza en een borrel de film Lo and Behold van Werner Herzog bekeken in klein comité. Dit is Herzog’s documentaire over de ontstaansgeschiedenis en toekomst van internet.

 

 

[1]  LoRa is een communicatie technologie met grote potentie voor internet of things toepassingen. Het onderscheidt zich ten opzichte van andere technieken door de lage kosten, de energiezuinigheid en het grote bereik. De combinatie van deze factoren maakt het zeer interessant voor uiteenlopende toepassingen op het gebied van smart city, logistiek, tuinbouw, haven enzovoorts.

 

Je kunt niet meer reageren.