Digitale Agenda 2016-2017 van het ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken presenteert de nieuwe Digitale Agenda. Daarin gaat minister Kamp in op het belang van digitalisering en de acties die het kabinet voor de korte termijn (2016 en 2017) onderneemt om digitalisering te stimuleren en randvoorwaarden te versterken. Deze acties richten zich onder andere op de thema’s onderwijs, innovatie, infrastructuur, digitale veiligheid en ruimte voor ondernemerschap.

Nederland in staat stellen om nieuwe technologie in te zetten

Het ministerie stelt zich de vraag hoe Nederland optimaal kan profiteren van de kansen (nieuwe toepassingen, verdienmodellen en banen) die deze mondiale transitie biedt. Dit hangt af van de mate waarin Nederland (ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden) in staat is nieuwe technologie in te zetten en (door) te ontwikkelen. Zij moeten in staat gesteld worden te vernieuwen, mee te kunnen gaan en waar dat kan voorop te lopen.

Korte termijn agenda langs verschillende actielijnen

In vervolg op de vorige Digitale Agenda (2011-15), bevat de nieuwe Digitale Agenda een aantal acties voor de korte termijn (2016-2017). Hier werkt het kabinet aan langs de volgende lijnen:

  1. Onderwijs, kennis en innovatie
  2. Een snelle en open infrastructuur
  3. Veiligheid en vertrouwen
  4. Ruimte voor ondernemers
  5. Digitalisering van domeinen (industrie, zorg, energie en mobiliteit)

De volledige digitale agenda vind je hier.

En zie hier het nieuwsbericht vanuit het ministerie.

Je kunt niet meer reageren.