Archieven per steekwoord: ministerie van Economische Zaken

Digitale Agenda 2016-2017 van het ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken presenteert de nieuwe Digitale Agenda. Daarin gaat minister Kamp in op het belang van digitalisering en de acties die het kabinet voor de korte termijn (2016 en 2017) onderneemt om digitalisering te stimuleren en randvoorwaarden te versterken. Deze acties richten zich onder andere op de thema’s onderwijs, innovatie, infrastructuur, digitale veiligheid en ruimte voor ondernemerschap.

EZ: duurzame economische groei kan niet zonder digitalisering

De adviesgroep duurzame groei bracht zijn rapport uit, onder andere met advies over de rol van digitalisering voor de economie. De adviezen richten zich op slimme mensen, slimme overheid, slimme infrastructuur en slimme bedrijven. Onder andere een investeringsbudget voor het MKB en voor overheden moet het gemakkelijker maken innovatief aan te besteden.