Archieven per steekwoord: cbs

DSA, Gemeente Den Haag, CBS en Centre for BOLD cities organiseren een datakamp

Zowel de gemeente als bijvoorbeeld het CBS beschikken over steeds meer data en over data-analysetechnieken. Wij vroegen ons af: hoe kunnen we van elkaar leren? Kunnen we beter inzichten krijgen in maatschappelijke vraagstukken door data te combineren en samen aan de slag te gaan met deze informatie? Tijdens een datakamp, vier dagen samen werken aan deze data, willen we meer inzicht krijgen in de kansen van deze samenwerking. Dit doen we op initiatief van de DSA, het CBS, gemeente Den Haag en Centre for BOLD cities.

Gemeenten en CBS zoeken samenwerking op gebied van statistiek en onderzoek

Gemeenten en CBS onderzoeken hoe ze meer kunnen samenwerken op het gebied van statistiek en onderzoek. De gemeente Den Haag biedt zich aan als sparring partner voor CBS als het gaat om onderzoekspilots die voor veel gemeenten interessant of relevant zijn. De DSA speelt hierin een faciliterende rol.

Terugblik Samen Meten is Nog Meer Weten

Op dinsdag 8 december kwamen steden, private partijen en andere geïnteresseerden bij elkaar voor de sessie "samen meten is nog meer weten". De gemeente Den Haag, het CBS en de Digitale Steden Agenda organiseerden deze bijeenkomst om te identificeren of er op het gebied van statistiek en onderzoek meer samengewerkt kan worden.