DSA, Gemeente Den Haag, CBS en Centre for BOLD cities organiseren een datakamp

Zowel de gemeente als bijvoorbeeld het CBS beschikken over steeds meer data en data-analysetechnieken. Wij vroegen ons af: hoe kunnen we van elkaar leren? Kunnen we beter inzicht krijgen in maatschappelijke vraagstukken door data te combineren en samen aan de slag te gaan met deze informatie? Tijdens een datakamp, vier dagen samen werken aan deze data, willen we meer inzicht krijgen in de kansen van deze samenwerking. Dit doen we op initiatief van de DSA, het CBS, gemeente Den Haag en Centre for BOLD cities.

Samen aan de slag met data

Na ons congres ‘Samen meten is nog meer weten’ eind 2015 ontstond de wens verder te ontdekken wat samenwerking op het gebied van data kan opleveren. Het CBS had al positieve ervaring met het organiseren van een datakamp met de Universiteit Twente. Met dat datakamp als inspiratie zijn we gaan bouwen aan een datakamp in Den Haag. Daarbij hebben gekeken naar de precieze doelstelling van zo’n week of paar dagen, de technische en juridische mogelijkheden van het delen van data, en mogelijke cases.

We hebben gekozen voor het thema armoede. In dit thema komen veel verschillende vraagstukken en relaties bij elkaar, van schoolverlaters tot gezinssituatie, van gezondheid tot ruimtelijke effecten. Deelnemers zijn werknemers van de gemeente Den Haag, het CBS en studenten en onderzoekers van Centre for BOLD cities.

Meetup lessons learned en kansen en uitdagingen voor samenwerking

Het datakamp vindt plaats in de laatste weken van maart. Op 29 maart presenteren de deelnemers hun resultaten in een meetup. Welke nieuwe inzichten hebben zij verkregen? Welke data heeft op welke manier meer inzicht gegeven? Wat zijn hun aanbevelingen voor onderzoek en voor beleid? Ook discussiëren we met Wethouder Baldewsingh van gemeente Den Haag en plaatsvervangend Directeur-Generaal Kroese van het CBS over de kansen, uitdagingen en toekomst van samenwerking op het gebied van data.

Wil jij vanuit jouw gemeente aansluiten bij deze meetup op 29 maart eind van de middag bij het CBS te Den Haag? Meer info. Meld je aan bij Geert-Jan Kollenstart.

Je kunt niet meer reageren.