Sensor City Assen: de stad als levend laboratorium

Een leuke, interessante, oprechte bijeenkomst was het afgelopen donderdag 16 juni op de DSA meetup Sensor City Assen. Met ruim dertig man kwamen we bijeen om meer te leren over het living lab dat Assen te bieden heeft. Met een top uitzicht vanuit The Gold Club op het TT-Circuit leerden we meer over de innovatieve toepassingen die er zijn ontwikkeld, de kansen die het sensorennetwerk biedt, maar ook dingen die er anders gingen dan verwacht. Innovatie wordt immers de kunst van het mislukken genoemd. Na het plenaire deel waren er workshoprondes op maat: na een inventarisatie werd naar hartenlust ieders vraag behandeld en werd er samen gebrainstormd hoe je een living lab naar een hoger niveau kunt tillen.

Tweerichtingsverkeer op het TT-circuit

Wethouder Maurice Hoogeveen heet ons welkom in Assen, op de vooravond van de TT. Hij benadrukt dat er vandaag voor het eerst sprake is van tweerichtingsverkeer op het TT-Circuit, het belooft een interactieve middag te worden!

200 meetpunten

De wethouder legt uit dat Assen een proeftuin is uitgerust met een glasvezelnetwerk met 200 meetpunten waarop vaste en mobiele sensoren kunnen worden aangesloten. Op dit netwerk vinden testen plaats voor sensorsystemen die oplossingen bieden voor typisch stedelijke problemen als mobiliteit en energie. Hij licht een aantal initiatieven toe die samen van de grond getrokken zijn, die zijn gaan groeien en wortel schieten in Assen. De wethouder nodigt de aanwezige kennisinstellingen, overheden en bedrijven uit om producten, diensten en concepten te testen in het Assense living lab, alvorens deze in grotere, vaak meer complexe stedelijke omgevingen te gebruiken.

E-intelligence

E-intelligence is een project dat in een stadswijk in Assen moet leiden tot een lager energieverbruik (gas en elektriciteit) en een afname van het gebruik van gemotoriseerd vervoer. Ze hopen dit in Assen te bereiken door niet alleen technologische innovaties, maar ook gedragsverandering. Binnen dit project werken bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen nauw samen. Deelname van bewoners gebeurt op vrijwillige basis. De uitvoering van het project moet een model opleveren dat ook toepasbaar is in andere, vergelijkbare Nederlandse en Europese wijken.

Download hier de presentaties Living Lab Assen en Sensor City Assen.

Ingenieurs aan zorgvraagstukken

Incas3 is een wetenschappelijk onderzoeksbureau dat academische kennis en toegepaste kennis van engineering bijeenbrengt en oplossingen bedenkt voor industriële en zorg vraagstukken. Een voorbeeld is de monitoring van de kwaliteit van het drinkwater met sensoren. De sensoren gebruiken extreem weinig energie, zijn goedkoop, houden de kwaliteit in de gaten en lokaliseren in vroegtijdig stadium het onderhoud van de hele keten. Download hier de presentatie van Victor Stoica.

Workshops

Toepassingen

In deze workshop werden de deelnemers gevraagd welke sensortoepassingen zij zoal kennen en welke zij eventueel zouden adviseren. Input is welkom voor mogelijke toepassing in Assen en andere stedelijke omgevingen. Het overzicht van geïnventariseerde toepassingen vind je in het Verslag workshop 1 Sensor City Assen

Good and bad practises

In de plenaire presentaties en in workshop 1 kwamen veel succesverhalen naar voren; mooie toepassingen en samenwerkingen rondom Sensor City. Een sensornetwerk dat nog vele kansen biedt. Omdat innoveren toch de kunst van het mislukken is, wordt in workshop 2 ook even de keerzijde benoemd. Wat ging er anders dan verwacht? En hoe zorgen we ervoor dat het living lab optimaal benut wordt? Lees het Verslag workshop 2 Sensor City Assen

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Fatiha Alitou van de DSA of direct met Ingrid Boers van de gemeente Assen.

 

 

 

 

 

Je kunt niet meer reageren.