WOZ Tilburg belicht op Open Data Congres

Eindhoven stond 5 april in het teken van het Nationaal Congres Open Data, georganiseerd door het Platform Open Data Eindhoven. Het congres ging in op de praktische toepassingen van Open Data, dit jaar onder het motto ‘Connecting and Sharing’, want juist dat is dé kracht van Open Data. Meer dan 100 mensen uit de branche, gemeenten en kennisinstellingen namen deel aan het congres.

WOZ-aanpak Tilburg als inspiratie

Een illustratieve case voor Open Data en burgerparticipatie is de succesvolle WOZ-pilot in Tilburg. Rob Bots, trekker van het thema Onze Stad, hield hierover een inspirerend verhaal waarin de mogelijkheden en stand van zaken betreft Open Data aan bod kwamen.

In de WOZ-pilot wordt middels een website openheid gegeven aan burgers over hun WOZ waarde. Middels diezelfde website kunnen bewoners de gegevens waarop de WOZ waarde gebaseerd is aanpassen. Door dit project worden bezwaarschriften teruggedrongen, een uitgelegen kans voor gemeenten om te besparen op rompslomp voor burgers en proceskosten. En de feedback van bewoners draagt weer bij aan de kwaliteit van de gemeentelijke gegevens. Daarnaast geeft een dergelijk project openheid, een zeer gewaardeerd goed dat de vertrouwensrelatie tussen bewoners en gemeenten versterkt.

Het WOZ project illustreert hoe Open Data een bijdrage kan leveren door burgerparticipatie te faciliteren en tegelijk een maatschappelijk probleem op te pakken. Er is namelijk veel ophef geweest in de media over de bepaling van de WOZ waarde en het gebrek aan transparantie hierin.

Ga voor meer informatie over het congres, foto’s en video’s van de sprekers naar de website van OpenEindhoven.nl

Doe mee met Open Data

De DSA speelt een belangrijke rol om succesverhalen als die van de WOZ-pilot op te pakken en op te schalen. De DSA brengt dit soort projecten onder de aandacht en brengt de juiste partijen bij elkaar om van elkaar te leren en volgende stappen te nemen.

Wil jij bijdragen aan de veranderingen die Open Data teweeg kan brengen of heb je projecten die je onder de aandacht wilt brengen en die we kunnen opschalen? Doe dan mee en sluit je aan bij de Digitale Steden Agenda / Onze Stad. Op 5 juni a.s. organiseert de DSA in samenwerking met het ministerie van BZK een werkgroepbijeenkomst voor betrokken gemeenten. Je bent van harte uitgenodigd.

 

Meer informatie en aanmelden: Timmy de Vos / Onze Stad

Je kunt niet meer reageren.