Veel animo voor Co-creatielab Onze Stad

Het eerste Co-creatielab van Onze Stad is een feit. Op 16 mei a.s. verwelkomen we Den Bosch, Eindhoven, Leeuwarden, Amersfoort, Delft, Montfoort, Amsterdam, Groningen, Haarlem, Gouda, Tilburg, Rotterdam en Utrecht, STOWA en de Nederlandse Taalunie.

In het Co-creatielab Onze stad staat het verkleinen van de afstand tussen gemeenten en bewoners centraal. Gedurende vier bijeenkomsten gaan de deelnemers samen aan de slag en delen ervaringen, deskundigheid en verwachtingen met elkaar. Iedere gemeente werkt met een eigen case. Doel is te komen tot passende online toepassingen voor deze cases.

De eerste bijeenkomst in de reeks van vier vindt plaats op 16 mei aanstaande vanaf 13:00 in deĀ 

De Pionier in Utrecht.

Hierin brengen we de (overlappende) vraagstukken en behoeften in kaart. Meer informatie over het Co-creatielab en de bijeenkomsten vind je op de DSA werkplaats.

 

Je kunt niet meer reageren.