Succesvolle kick-off Ondernemen met Open Data

Op 6 juni organiseerde Onze Stad een energieke kick-off van het traject ‘ondernemen met Open Data’. De bijeenkomst werd in samenwerking met Open Data Next, een programma van het ministerie van BZK, georganiseerd.

Aan de energieke bijeenkomst namen vele enthousiastelingen deel, onder andere uit de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Eindhoven, Amersfoort, Arnhem, Groningen, Leeuwarden, Delft, Tilburg, Deventer, Schiedam, Zoetermeer, Almere en van het ministerie van BZK.

Best practices

Tijdens de bijeenkomst zijn zeven best practice cases gepresenteerd:

 • dynamische parkeerdata,
 • geaggregeerde buurtinfo,
 • maatschappelijke leegstand,
 • WOZ data,
 • open begroting/financiën,
 • afvaldata,
 • open buurtinfo.

Er is rond iedere case een groep van gemeenten gevormd die gaan werken aan het openen van de benodigde data. De focus ligt op het delen van kennis en ervaringen tussen gemeenten en waar nodig zal ook de expertise van ontwikkelaars of maatschappelijke organisaties meegenomen worden. Zo pakken we samen de vragen omtrent open data per case op, waar is de data te vinden, hoe openen we deze, welke standaarden zijn er, hoe borgen we continuïteit en houden we data up-to-data en spelen er juridische vragen?  Iedere groep gaat in ieder geval met zijn eigen cases verder aan de slag en belegd daarvoor weer, indien nodig, een eigen bijeenkomst voordat we weer plenair bij elkaar komen in september.

In het tweede deel van de bijeenkomst heeft Paul Suijkerbuijk van Open Data Next & het ministerie van BZK ons bijgepraat over de stand van zaken in Nederland betreft Open Data. Waarom is open data belangrijk? Waarom is het handig open data in een vroeg stadium onderdeel van onze processen te maken?

Kortom, het was een energieke bijeenkomst, waarin een frisse start is gemaakt met open data enthousiastelingen bij gemeenten!

Open Data Next COngres 27 september

Op 27 september staat de eerstvolgende grote plenaire bijeenkomst voor open data geïnteresseerden op het programma. Open Data Next organiseert dan het landelijke congres met al het nieuws en informatie over de stand van zaken in Open Data land. Reserveer 27 september dus in je agenda.

Voor meer informatie:

 • Volg het Twitteraccount @onzestad
 • Er is een vrij actieve open data Linked-in groep: Open Data Nederland
 • Check ook de nationale open data site www.data.overheid.nl. Hier staat ook een handreiking voor gemeenten met alle handige tips, tricks en mogelijke barrières voor gemeenten die aan de slag willen met open data.
 • De Amsterdam Economic Board heeft een inventarisatie gemaakt van Nederlandse en internationale best practices. Deze vinden jullie bij ons op de DSA werkplaats.

Je kunt niet meer reageren.