Regio Utrecht zet in op open data: ondertekening convenant op Campusparty

De gemeenten Amersfoort, Utrecht, Hilversum, Veenendaal, Zeist, Soest, Lopik, Leusden, Vianen, IJsselstein, Montfoort en de provincie Utrecht gaan met elkaar samenwerken op het gebied van open data. Hiervoor ondertekenen zij op donderdag 26 een convenant op de Campusparty in Utrecht. Deelnemers aan het side event van de Digitale Steden Agenda kunnen hiervan getuige zijn. Aanmelden is nog mogelijk.

Groei markt open data

De Europese markt voor open data zal de komende jaren ruim 36% groeien: van 55 miljard euro in 2016 tot ruim 75 miljard euro in 2020. Bovendien leidt inzet op open data tot een toename van het aantal banen in de private sector: van 75.000 arbeidsplaatsen in de EU in 2016, naar bijna 100.000 in 2020. Deze groei in marktomvang en arbeidsplaatsen komt doordat met open data nieuwe diensten kunnen worden ontwikkeld. Nieuwe diensten met groene, gezonde en slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Maatschappelijke vraagstukken oplossen met open data

Met behulp van open data nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen: een voorbeeld hiervan is Social Charging. Dit is een locatie-gebaseerd sociaal netwerk voor eigenaren van elektrische auto’s. Een ander voorbeeld is GoOV, een app die via mobiele netwerken gebruik maakt van bestaande bronnen zoals GPS, Google Maps en Streetview en elektronische informatiediensten van OV-dienstverleners.¬†Ook de Utrechtse P-route voor fietsers is gebaseerd op open data. Het initiatief Mobility Monday stimuleert slimme mobiliteitsoplossingen met open data, voor spitsmijding.

Afspraken over standaarden en ontsluiten van datasets

Om nog meer te kunnen profiteren van de mogelijkheden van open data is samenwerking nodig. Door afspraken te maken over standaarden, de ontsluiting van de datasets en de datasets zelf, wordt de effectiviteit van ieders open databeleid versterkt. Zo is het bijvoorbeeld nuttig om gezamenlijk mobiliteitsdata te ontsluiten. Aanbieders van mobiliteitsdiensten kunnen hiermee dan betere diensten bouwen.

De gemeenten Amersfoort, Utrecht, Hilversum, Veenendaal, Zeist, Soest, Lopik, Leusden, Vianen, IJsselstein, Montfoort en de provincie Utrecht gaan daarom met elkaar samenwerken op het gebied van open data. Het doel van de samenwerking is om te bevorderen dat overheden kennis en ervaring delen op het gebied van open data. Gemeenten die nog niet zo ver zijn met open data beleid, kunnen dan sneller voortgang boeken. Dit initiatief sluit aan op de start in 2015 van het Fiware-Lab, dat mede door de EBU werd gefinancierd. In het Fiware-Lab kunnen open data worden ontsloten waar diensten mee kunnen worden ontwikkeld. Donderdag 26 mei vindt met de ondertekening van een convenant tijdens Campus Party het startschot plaats van deze nieuwe samenwerking.

Samenwerken?

De samenwerking staat open voor andere overheden. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Heerd Jan Hoogeveen, domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

Je kunt niet meer reageren.