Maak kennis met… Timmy de Vos

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt iemand van de DSA steeds vijf vragen aan een collega die zich ook voor de DSA inzet. De geïnterviewde bedenkt vervolgens wie hij of zij graag de volgende vijf vragen zou willen stellen. Hedwig Miessen (ambtelijke trekker Veilige Stad, gemeente Den Haag) stelt deze keer vijf vragen aan Timmy de Vos (programmamedewerker Groene Stad, gemeente Amersfoort en Utrecht).

1. Wil je jezelf even voorstellen?

Ik ben Timmy de Vos, ik heb de studie innovatiewetenschappen gedaan. Tijdens mijn stage in Nicaragua in 2008 ontdekte ik mijn passie voor duurzaamheid en later tijdens mijn MSc ook voor innovatieprocessen. Bij de DSA heb ik de eerste acht maanden op het thema Onze Stad in Tilburg gewerkt aan het co-creatielab samen met Corline van Es en Michiel Duijsings. Daarnaast heb ik gewerkt aan ondernemen met Open Data met Rob Bots en het ministerie van BZK. Eind vorig jaar switchte ik naar twee thema’s: Bedrijvige Stad in Eindhoven en Helmond en Groene Stad in Amersfoort en Utrecht. Vanaf mei ben ik volledig werkzaam op het thema Groene Stad.

2. Wat is het meest innovatieve aspect van je werk?

Binnen de DSA beginnen wij het al als normaal te beschouwen, maar dan kies ik toch voor onze multistakeholderbenadering. Daarin verbinden we de zes o’s (ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoek, out-of-the-box denkers en onze burgers). Ons sterke stedelijke netwerk is daarin brekend. Er zijn meer creatieve co-creatieclubs die samenwerken met ondernemers. Maar dat wij met name ambtelijk goed vertegenwoordigd zijn, is een heel innovatief aspect van de DSA.

Wat ik persoonlijk overhoud aan deze werkwijze, is dat je als jong iemand echt de kans krijgt om een wezenlijk gesprekspartner te worden op een onderwerp dat van groot belang is. Dat ik in het open data traject met clubs zoals BZK heb mogen samenwerken en veel mensen in het netwerk heb mogen ontmoeten, was erg leerzaam. Binnen de DSA zit je toch op de cutting edge van innovatie. Open Data is een innovatief onderwerp, je bent met vernieuwende dingen bezig, waar nog relatief weinig mensen mee bezig zijn.

3. Waar ben je trots op?

Op drie dingen ben ik erg trots. Allereerst ben ik trots op het traject ondernemen met Open Data. Ik was als spreker aanwezig op het Open Data Next congres en heb meegewerkt aan het opleveren van zeven parelcases op het gebied van ondernemen met Open Data. Lees meer over de parelcases open data.

Het tweede punt dat ik wil noemen is het co-creatielab wat ik samen met Michiel en Corline heb opgezet. Het is een van de best vormgegeven processen waaraan ik bij de DSA heb gewerkt. We hebben acht maanden aan het co-creatielab gewerkt met dezelfde club mensen, in vier bijeenkomsten. Er zijn altijd verbeterpunten, maar het was zeker een voorbeeld zoals we binnen de DSA een proces vorm willen geven. Het co-creatielab was een goede leerschool waarbij ik de theorie die ik geleerd heb tijdens mijn studie in de praktijk kon brengen.

Het derde punt waar ik trots op ben is de e-waste race. Binnen de Groene Stad heb ik de ruimte gehad om mijn eigen innovatieve ICT-project uit te rollen. De e-waste race is een wedstrijd tussen scholen om elektronisch afval in te zamelen. Aan de hand van een interactieve website kunnen mensen hun afval aanbieden en kunnen kids het afval ophalen en daarmee punten scoren. We hebben een heel succesvolle pilot gehad. De resultaten kun je bekijken in de e-waste race presentatie.

4. De DSA wil steeds meer verbinding zoeken tussen de thema’s. Tussen welke twee thema’s zie jij de meeste kansen?

Ik pleit sowieso voor meer samenwerking tussen alle thema’s. Met name op het gebied van Open Data met eigenlijk ieder ander DSA-thema. Open Data klinkt misschien als een heel tech en nurdy thema. Maar het is eigenlijk een vorm van transparantie dat past bij de switch naar een meer dienende overheid. Als ik specifiek twee thema’s moet noemen dan kies ik de thema’s Open Data en Groene Stad. Het is niet voor niets dat de Open Data estafette laatst ging over open data en duurzame energie. Er zijn daar volop kansen te benutten. Daarnaast zouden we binnen de DSA nog meer kunnen leren van elkaars ervaringen op de thema’s, zowel inhoudelijk als op het vormgeven van processen.

5. Wie wil jij 5 vragen stellen en waarom?

Rob Bots, de trekker van Onze Stad, wil ik vijf vragen stellen. Waarom? Omdat het een baas is. Hij is een goede trekker, ik heb bij hem een heel fijne, gestructureerde en pragmatische periode gehad. Wat ik graag zou willen weten is hoe hij de samenwerking ziet tussen open data en de andere thema’s.

Je kunt niet meer reageren.