Maak kennis met… Hedwig Miessen

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt iemand van de DSA steeds vijf vragen aan een collega die zich ook voor de DSA inzet. De geïnterviewde bedenkt vervolgens wie hij of zij graag de volgende vijf vragen zou willen stellen. Mercè de Miguel i Capdevila stelt deze keer vijf vragen aan Hedwig Miessen.

1. Wil je jezelf even voorstellen?

Ik ben Hedwig Miessen, 41 jaar, moeder van twee kinderen, trekker Veilige Stad, aanjager van innovatie in de gemeente Den Haag. In mijn vrije tijd doe ik graag aan beachvolleybal.

2. Er zijn veel maatschappelijke en particuliere partijen aangesloten bij het thema Veilige Stad. Kun je vertellen hoe dat jou gelukt is?

In 2013 hebben we veel tijd besteed aan het luisteren naar onze samenwerkingspartners. Dit hebben we gedaan door heel veel contactmomenten en bijeenkomsten te organiseren. We hebben de tijd genomen om interviews te houden, te luisteren en naar gezamenlijke problemen en doelen te zoeken. Daar hadden we echt een jaar voor nodig. Nu zijn er minder contactmomenten en minder uitvragen. Onze focus is helder. De focus ligt nu echt op evenementenveiligheid. Via evenementen kijken we ook meer naar de continue veiligheid in de stad. Nu hebben we wekelijkse dynamiek ten behoeve van het Platform Future Events met de partijen die echt actief betrokken zijn en het ook realiseren. Het is bijna een mini-DSA maar dan voor evenementenveiligheid. We hebben ons eigen netwerk goed benut, we hebben uitgevraagd welke contacten we nog missen. Andere partijen weten de Veilige Stad te vinden. Daar staan we ook voor open en daar creëren we laagdrempelig contact voor. Mensen die waardevol voor ons zijn, vragen we dan ook als spreker of workshopleider. En we benutten sociale media om mensen uit te nodigen, met name Twitter en LinkedIn. De interactieve bijeenkomsten zijn succesvol. We bieden deelnemers werkvormen waarin ze hun expertise gestructureerd kunnen delen en zo werken we in co-creatie.

3. Jij bent een voorbeeld van een visionaire ambtenaar die op vernieuwde wijze werkt aan de opgave van je eigen gemeente, maar tegelijkertijd beseft dat de oplossingen ook toe te passen zijn in andere gemeenten. Hoe zou de koppeling ambtelijk en bestuurlijk trekker in de toekomst verbeterd kunnen worden om nog meer resultaat te krijgen?

De samenwerking met mijn wethouder is goed. Ik zit bij de wethouderstaf van Rabin Baldewsingh. Ik leg Rabin altijd de keuze voor om bij bijeenkomsten te spreken. Maandelijks informeer ik hem over de stand van zaken van de DSA en Veilige Stad. Wat in ieder geval verbeterd kan worden is het vaker betrekken van bestuurders bij de thema’s. Het zou fijn zijn om van trekkers van andere thema’s input te krijgen die ik in kan brengen op de wethouderstaf van Rabin Baldewsingh. Ik wil ook punten van Veilige Stad kunnen inbrengen bij andere steden. Het kost enorm veel tijd om steden te overtuigen om deel te nemen aan je project. We hebben een brief naar de wethouders van de G32 en G4 steden gestuurd over deelname aan het Platform Future Events. Ik verwacht meer respons en vervolggesprekken als dat bestuurlijk wordt besproken. Bestuurlijke feedback op onze opschalingsvoorstellen en publiek-private proposities is van groot belang. Als trekkende steden moeten we zorgen dat we in ieder geval aan de projecten van elkaar deelnemen. Vanuit Den Haag doen we gelijk mee aan de uitrol van Govroam en aan Digisterker. De trekkende steden hebben toch een voorbeeldfunctie.

4. Hoe zie je de verdere toepassing van Future Events naar alle evenementen in Nederland, hoe wil je dat verbreden?

We zijn de methodiek van Future Events aan het verbreden via drie innovatieregio’s. We hebben een convenant gesloten met The Hague Security Delta (Den Haag), Twente Safety & Security (regio Twente) en Dutch Institute for Technology, Safety & Security (Tilburg / Eindhoven). We hebben een techniek tafel, een economie tafel en een juridische tafel. We kijken in co-creatie in de voorbereidende fase van het evenement wat de inzet van techniek aan meerwaarde heeft op veiligheid, economisch rendement en fun voor de bezoekers. Deze methodiek zijn we nu aan het ontwikkelen. We willen dat Future Events een platform is waar alle kleine en grote steden kunnen aankloppen. Het heeft ook een adviesfunctie voor kleinere gemeenten zodat zij niet het wiel opnieuw hoeven uitvinden.

5. Wie wil jij 5 vragen stellen en waarom?

Ik wil vijf vragen stellen aan Timmy de Vos omdat de trainees de motortjes zijn achter de DSA. Timmy is interessant omdat hij een wat meer technische achtergrond heeft. Het is inspirerend hoe hij vanuit intrinsieke motivatie met innovatie bezig is.

Je kunt niet meer reageren.