Maak kennis met…

In deze korte rubriek stelt de redactie steeds 5 vragen aan iemand die zich voor de DSA inzet. De geïnterviewde bedenkt vervolgens wie hij of zij graag de volgende 5 vragen zou willen stellen. Onze vorige kandidaat Erik de Ridder heeft nu 5 vragen voor Patrick van Domburg, bestuurlijk trekker van Regelluwe Stad.

Stel jezelf even voor

Ik ben Patrick van Domburg, wethouder sinds 2006, in Zoetermeer. In mijn portefeuille zit onder andere dienstverlening. Daarnaast ben ik ambassadeur lastendrukvermindering voor het programma van VNG/BZK/EZ ‘Beter en concreter, goede regels, gerichte service’. Ten slotte is Zoetermeer trekker van het onderdeel Regelluwe Stad, onderdeel van de DSA.

Op welke projecten of resultaten ben je trots als wethouder?

Een van mijn motto’s in het leven is “gemak dient de mens”. Ik ben er als wethouder trots op dat we in afgelopen acht jaren de dienstverlening aan ondernemers en inwoners aanzienlijk hebben kunnen verbeteren. Inmiddels is een kleine 90 “producten” digitaal verkrijgbaar (we zijn in 2012 en 2013 resp. eerste en tweede geworden in de benchmark digitale dienstverlening van E&Y), 14 producten zijn voor ondernemers via eHerkenning aan te vragen en e-factureren is mogelijk geworden. Ook hebben we de administratieve lastendruk met meer dan 30 procent kunnen verlagen. Ik vind het mooi om te stimuleren dat in andere gemeenten ook wordt gewerkt aan “Digitaal 2017” en dat het kappen in het regelwoud en het vereenvoudigen van procedures Nederland breed wordt aangepakt.

Waar liggen volgens jou de grootste kansen voor de DSA?

De grootste opbrengst halen we uit het uitventen van de goede voorbeelden. Zo proberen we vanuit het onderdeel Regelluwe Stad bij zoveel mogelijk gemeenten, te beginnen bij de G32 en de ondertekenaars van de DSA, in beeld te brengen wat voor moois er ten behoeve van een optimale dienstverlening aan ondernemers mogelijk is, bijvoorbeeld met e-factureren, eHerkenning en het Ondernemingsdossier.

Wat is het grootste gemis binnen de DSA of binnen de aanpak, waar wil jij wat aan veranderen?

We moeten er voor waken dat we niet te vroeg stoppen: de DSA loopt in principe eind dit jaar af, terwijl we op dat moment nog niet alle doelen hebben gehaald. Het convenant verlengen met nog een jaar komt het werken aan de nationale doelstelling “Digitaal 2017” ten goede.

Wie wil jij 5 vragen stellen?

Marijke van Hees

Je kunt niet meer reageren.