Maak kennis met…

In deze korte rubriek stelt de redactie steeds 5 vragen aan iemand die zich voor de DSA inzet. De geïnterviewde bedenkt vervolgens wie hij of zij graag de volgende 5 vragen zou willen stellen. Onze vorige kandidaat Holger Boswijk heeft nu 5 vragen voor Erik de Ridder, bestuurlijk trekker van Onze Stad.

Stel jezelf even voor

Erik de Ridder, wethouder Economische Zaken en Financiën te Tilburg. Sinds 2010 als wethouder, daarvoor als gemeenteraadslid actief in de politiek. Bestuurskundige van huis uit, en een achtergrond als rijksambtenaar (bij EZ en BZK) en organisatieadviseur. Verder 35 jaar, getrouwd, en vader van twee dochters.

Wat kan de DSA jouw stad brengen?

De DSA kan voor Tilburg een inhoudelijke versnelling en agendering en verbinding van thema’s brengen. Met inhoudelijke versnelling bedoel ik dat dingen die we al doen kunnen worden versneld door nieuwe inzichten in DSA verband, o.a. door de steun die bij de DSA betrokken partners kunnen geven. Verder agendering en verbinding van thema’s: bijvoorbeeld de verbinding van de drie transities met het thema open data, of veiligheid met netwerken en ICT toepassingen. Het platform dat de DSA biedt, helpt ons vooruit.

Wat kan jouw stad de DSA brengen?

Tilburg is als zesde stad van Nederland in staat om ambtelijke en bestuurlijke kracht te ontwikkelen om thema’s verder te helpen. We kunnen op onderdelen een early adopter of zelfs innovator zijn, en de ervaringen en opbrengsten delen met de DSA community. Een voorbeeld hiervan is onze Mijn WOZ applicatie, die we hebben ontwikkeld met partners, en nu breed aanbieden aan alle gemeenten.

Welk resultaat zou jou als persoon een enorme kick geven?

Ik hoop dat we erin slagen om alle energie te bundelen. Er gebeurt zoveel, en er zijn zoveel mensen met passie aan het werk. Als we met de DSA een verbinding kunnen maken zodat we die passie kunnen ontsluiten op alle dossiers en trajecten, dan ben ik tevreden.

Wie wil jij 5 vragen stellen?

Aan Patrick van Domburg

Je kunt niet meer reageren.