Co-creëren voor participatieoplossingen

Op 16 mei organiseerde de Digitale Steden Agenda de eerste succesvolle bijeenkomst van Co-creatielab Onze Stad. Sindsdien is er hard gewerkt om het Co-creatielab in de steigers te zetten.

Het thema van het lab is burger/overheidsparticipatie en de focus ligt op co-creëren, het hergebruiken van bestaande materialen, ICT tools, en de aansluiting bij bestaande initiatieven. In het lab werken gemeenten samen met ontwikkelaars, ondernemers en maatschappelijke organisatie die actief zijn op het gebied van burgerinitiatieven.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 16 mei is een eerste aanzet gemaakt om vragen omtrent burger/overheid participatie boven tafel te krijgen en zijn er rondom drie thema’s groepen gevormd. Belangrijke vragen gaan over het inzichtelijk krijgen van bewoners/buurt initiatieven, het bij elkaar brengen van initiatief nemers, het faciliteren en uitdagen door het verschaffen van informatie en het beschikbaar maken en uitruilen van tijd en middelen

Na de eerste succesvolle bijeenkomst en in aanloop naar de tweede bijeenkomst op 26 juni is er niet stilgezeten.

Online discussie

Er is een energie en vruchtbare online-discussie op gang gekomen tussen de groepjes die de juiste toon goed weet te raken:

“Ik zou een online Clubhuis willen ontwikkelen waarop niet alleen vraag en aanbod te vinden zijn. Maar ook een dienstenruil-pagina en een forum waarin een probleem wordt gesteld en waar mensen denkkracht aanbieden.”

“Met een goede community manager zou je met doodeenvoudige tools al een heel eind komen, als deze mandaat krijgt.”

“Ook zij (beoogde deelnemers) kunnen het middel centraal stellen, omdat ze het nieuwe nu eenmaal nog niet kennen, in plaats van het doel.”

Toolbox

Belangrijk speerpunt van de Digitale Steden Agenda en ook rode lijn in het Co-creatielab is dat we niet met zijn allen het wiel uitvinden maar van elkaar en bestaande initiatieven en tools leren. We merken dat er al heel veel beschikbaar is en hebben dan ook e.e.a. verzameld in een online toolbox.

Het is nu de vraag hoe we slimme dingen met de juiste middelen gaan doen. Dit pakken we op 26 juni verder op. Het co-creatie team gaat dan verder met de discussie die online op gang gekomen is om de vraag verder te fine-tunen. Ook maken we de cases al meer concreet door een voorlopige selectie te maken van relevante tools.

Na deze tweede sessie wordt in september een tweedaags gov-camp georganiseerd. Tijdens het gov-camp worden de interessante tools, die omgedoopt zijn tot half-fabrikaten, onder handen genomen. Samen met ontwikkelaars, beheerders van bestaande platformen en gebruikers gaan we kijken waar we de tools kunnen tweeken en upgraden tot nog handzamere tools!

Dit soort leerprogramma’s, met veel aandacht voor co-creatie zijn belangrijk! Gemeenten leren van elkaar. Er is vaak veel overlap tussen de vraag van gemeenten. Waarom allemaal afzonderlijk aan een oplossing werken als er mogelijk al een heel goede oplossing bij de buren ligt. Het inzichtelijk maken en hergebruiken van bestaande materialen door te co-creëren en het faciliteren van initiatieven is daarom erg waardevol!

Je kunt niet meer reageren.