Toptaken-website | Meetup #1 groot succes!

De eerste meetup van de Grote Digitale Steden Competitie, in Deventer over de Toptaken-website, was met zo’n 50 enthousiaste deelnemers een groot succes! Wethouder Frits Rorink van de gemeente Deventer heette iedereen van harte welkom. Michiel Duijsings van de gemeente Tilburg en Michiel van Straalen van de gemeente Deventer gaven een kijkje in de keuken van hun Toptaken-website. Er was aandacht voor het GBBO-rapport van het ministerie van BZK. Afgesloten werd met discussiegroepen over vijf prikkelende stellingen rondom Toptaken! Lees hieronder een kort verslag.

Warm welkom door wethouder Frits Rorink

IMG_1266

Wethouder Frits Rorink van de gemeente Deventer en ambassadeur van de Grote Digitale Steden Competitie heette iedereen van harte welkom in Deventer en benadrukte het belang van het delen van goede voorbeelden tussen de steden.

GBBO-rapport

IMG_1282

Arjen Kroes van het ministier van BZK haalde kort het GBBO-rapport aan. Bekijk het GBBO-rapport met tips voor een Toptaken website.

Tilburgse Toptaken

IMG_1298

Michiel Duijsings vertelde vol passie over de situatie in Tilburg; “Je hebt geen websiteprobleem, maar een organisatieprobleem”. Hoe krijg je de organisatie mee in deze drastische omwenteling? Je gaat immers zaken anders aanpakken en dat gaat ten koste van de huidige werkzaamheden van collega’s. Waar hun werk eerst prominent op de website prijkte, is dat nu niet meer zo en neem ze daar maar eens in mee. Het feit dat er continu onderzoek wordt verricht helpt in dit proces; waar je iets kan onderbouwen met onderzoek sta je namelijk sterk. Na veel zendingswerk werpt de nieuwe aanpak zijn vruchten af. Minder pagina’s en meer online transacties!

Download hier de presentatie van Michiel Duijsings

Deventer aanpak

IMG_1320

Na dit verhaal was het de beurt aan Michiel van Straalen om de visie van Deventer toe te lichten. Speerpunten waren een impuls aan kwaliteit en vindbaarheid van de content. Binnen Deventer is het minder een organisatieprobleem, maar meer een mogelijkheid tot verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Toptaken is een onderdeel van die dienstverlening. Deventer.nl is immers zo’n sterk merk dat mensen ook andere informatie snel willen vinden en niet alleen de toptaken. De nadruk in Deventer ligt op navigeren, met toptaken-principes in het achterhoofd. In Deventer komen nu ook de eerste resultaten binnen en hier is een positief effect te ontdekken, net als in Tilburg.

Download hier de presentatie van Michiel van Straalen

Discussies in focusgroepen

IMG_1329

Nadat er kennis was gemaakt met deze verschillende benaderingen is er gediscussieerd in focusgroepen. De stellingen hierin luidden als volgt:

• Inventarisatiefase: Hoe begin je? 

De belangrijkste uitkomst van deze discussie is dat er goed onderzocht moet worden wat inwoners belangrijk vinden en dat daarnaast interne ambassadeurs moeten opstaan ter begeleiding van de transitie naar het toptaken-denken.

• Je hebt geen website probleem, maar een organisatieprobleem 

Net als hierboven ging het om de ambassadeur die je mee moet zien te krijgen. Mooi middel daarbij zijn de onderzoeksresultaten.

• (Hoe) kunnen gemeenten een open source toptaken modelwebsite van elkaar hergebruiken, samen beheren en doorontwikkelen?

Hier werd onder leiding van Carla Pleging van Dimpact gediscussieerd over Dimpact’s modelwebsite (meer informatie). Er werd meerwaarde gezien in de samenwerking. Al was de tijd te kort om er echt diep op in te gaan.

• Een Toptaken-website is pas echt een Toptakenwebsite als de achterliggende processen ook zijn gedigitaliseerd.

Hier was geen discussie over, maar daaruit kwam de vervolgvraag “hoe zorg je ervoor dat achterliggende processen gedigitaliseerd worden?” voort.  Hier werd vooral gezocht door te focussen op de juiste samenwerking tussen webredactie en de back-office.

• Welke uitkomsten van een grootschalig (GBBO-)onderzoek naar toptaken kun je inzetten? (download het rapport hier)

Hier werd besproken dat de uitkomsten voornamelijk open deuren zijn, maar daarom niet makkelijker te implementeren. Juist de open deuren zijn moeilijk om goed uit te voeren.

IMG_1285

Wij kijken terug op een geslaagde meetup over #Toptaken in Deventer!IMG_1279

De meetup werd gefaciliteerd door onze eigen Geert-Jan Kollenstart.

MijnWOZ | Meetup #2

MijnWOZ

Deze eerste meetup belooft veel voor het vervolg van de competitie! Het eerste nieuwe wapenfeit zal MijnWOZ | Meetup #2 op 5 maart, in Amsterdam, zijn. Kijk op de meetup-pagina voor meer inhoudelijke informatie.

Je kunt niet meer reageren.