Sfeerverslag Ambtelijke meetup 17 maart

Donderdag 17 maart vond weer een ambtelijke meetup van de Digitale Steden Agenda (DSA) plaats in Utrecht. De betrokken steden en partnerorganisaties van de DSA kwamen bijeen om op de hoogte gehouden te worden van elkaars activiteiten en verschillende nieuwe initiatieven in het land werden kenbaar gemaakt. Samen hebben we gekeken hoe we beter met elkaar kunnen optrekken en de initiatieven kunnen gebruiken en versterken. Ook blikken we vooruit op de toekomst van de DSA.

Bekijk een korte filmimpressie van de dag (1 min)

Update DSA projecten

Behalve dat we partijen en personen verbinden en processen faciliteren, leidt de DSA ook verschillende projecten. Een glimps van de activiteiten werden gepresenteerd door de innovatiemakelaars.

GDSC 2016

Na een succesvolle eerste editie is de Grote Digitale Steden Competitie ook dit jaar weer van start gegaan. De thema’s van dit jaar zijn Energie, Omgevingswet, Dienstverlening en Sociaal Domein. Voor meer informatie over deze thema’s kijk op de website van GoedOpgelost! Heb jij praktijkvoorbeelden die binnen deze domeinen vallen? Laat het Geert-Jan Kollenstart weten.

eHealth Steden Estafette

Kennis en kunde rondom eHealth reist van stad naar stad met deze estafette, waar de DSA partner in is. In juni 2015 zijn we begonnen in Alkmaar, daarna volgden Woerden, Den Haag, Enschede, Rotterdam. De estafette wordt vervolgd naar Smallingerland, Eindhoven, Utrecht, Breda en Amsterdam. Steden staan te trappelen om de roadshow te ontvangen, lees hier de enthousiaste verhalen. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Lidy Steenwinkel.

Sociale Veiligheid in de wijk

De TU Delft heeft een nieuwe aanpak om sociale veiligheid in de wijk aan te pakken. Samen met de universiteit is de DSA op zoek naar innovatiepartners: steden die een wijk willen aanwijzen om daar door te intervenieren op ritmes de veiligheid te vergroten. Lees op onze site meer over het onderzoek en de workshop die de DSA op 7 april houdt. Neem voor meer informatie contact op met Fatiha Alitou.

Govroam

Met de wifi-dienst govroam kan een ambtenaar op elke aangesloten overheidsorganisatie draadloos inloggen, veilig en zonder zich steeds opnieuw aan te melden. WPA2-enterprise beveiligingsstandaard is sinds 2 februari verplicht voor alle overheden. De dienst govroam ondersteunt overheden om te voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen. Govroam draait ook bij de DSA.

Campus Party Utrecht: Building Blocks

Tom van de Wetering van Open Concept vertelde over Building Blocks: het 100-dagen-activatieprogramma van Utrecht voor Campus Party. Campus Party is een grootschalig, internationaal technologiefestival waarbij het draait om innovatie, creativiteit, ondernemerschap en entertainment. Building Blocks legt de link tussen Campus Party en stad en regio. Bedrijven, ambtenaren, kennisinstellingen en bewoners dragen bij aan innovatieve oplossingen voor typische stedelijke vraagstukken.

Het netwerk van de Digitale Steden Agenda is van harte uitgenodigd om aan te haken bij ‘de Tour de France van de technologiefestivals’. Campus Party vindt plaats van 25-29 mei in de Jaarbeurs en leent zich uitermate goed voor randprogrammering uit andere steden en netwerkbijeenkomsten. Bovendien leent het format zich in 2017 en 2018 voor opschaling naar de rest van Nederland en het buitenland. Het doel is een originele methode om innovaties van Nederlandse bodem te ontwikkelen en te exposeren. Lees meer over de Campus Party.  Neem bij interesse in een partnership of VIP-ticket Campus Party contact op met de DSA of direct met Tom van de Wetering.

Initiate

Waar zijn mensen in hun dagelijks leven écht mee geholpen? Hester Heringa van de VNG vertelt over Initiate: een netwerk dat bottom-up in een korte cyclus van 12 weken met vernieuwende oplossingen probeert te komen. Er zijn tal van sociaal-maatschappelijke vraagstukken die om een anders-dan-andere oplossing vragen. Denk aan eenzaamheid, schulden, jeugdwerkloosheid, vechtscheidingen of frictie tussen arbeidsmarkt en scholing. Het bestaande verbeteren zien ze niet langer als de echte oplossing. Andere, nieuwe ideeën ontwikkelen zien zij als de uitdaging.

Initiate nodigt professionals uit om met ideeën te komen. Of met suggesties, kennis en expertise om een idee naar een hoger niveau te tillen. Regionaal worden er periodiek bijeenkomsten gehouden. Bekijk hier de agenda met de komende bijeenkomsten. Wil je meedenken? Heb je een vraag waar het netwerk van gemeenten en professionals mee aan de slag kunnen? Neem dan contact op met de DSA of direct met VNG.

Toekomst DSA

Het Stedenlink, steden en het ministerie van EZ financieren nu gezamenlijk het programma DSA 2015-2016. De toekomstverkenning loopt. BZK heeft zich voor 2016 gecommitteerd met gesloten beurs. Zij betalen momenteel dus niet mee. Over de invulling van dat committent zijn we in gesprek. Eén van de ideeën is om voor de zomer een forse bestuurlijke oploop te organiseren over innovatie in het publieke domein.

Toekomst DSA: dare to dream big

Toekomst DSA: dare to dream big

Welke voorwaarden, welke cultuur hebben we nodig om te innoveren? Hoe kunnen we de energie in en de kracht van het netwerk beter benutten? Ter voorbereiding worden enkele kleinere (expert)bijeenkomsten gepland. Ook de bestuurders van de steden worden bij de voorbereidingen betrokken. Naast de steden wordt een actieve rol voorzien voor de departementen, de Digicommisaris en landelijke partijen zoals VNG/KING en Platform31. Wil je meer weten, neem dan contact op met Wim Oosterveld.

Vervolg meetups

Komende maanden zijn er veel congressen en bijeenkomsten, we moeten de verbinding zoeken waar nodig en samen slim gebruik maken van groepsvoordelen bij de grote events. De DSA probeert het overzicht te behouden in de evenementenkalender op de website. Events die er nog niet op staan, of andere nieuwtjes die de aandacht verdienen op de DSA website of in de nieuwsbrief, kunnen gemaild worden naar Anny Camperman.

De volgende ambtelijke meetup vindt plaats in juni, opties worden verkend om deze parallel op de Campus Party in Utrecht te houden. In aanloop naar de TT Assen wordt in juni ook een stadsmeetup georganiseerd in Sensor City Assen. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Ideeën, dromen, vragen? Deel ze me ons!

Je kunt niet meer reageren.