Samenwerken aan succes

Het derde college van de DSA Smart City Collegereeks stond in het teken van het Smart City ecosysteem. Hoe werken we samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en inwoners, om de Smart City zo goed mogelijk vorm te geven? Ook in dit college waren er weer vier experts die ons inspireerden met kennis, projecten en mooie anekdotes.

De innovatieve stad

David Hamers, Planbureau voor de Leefomgeving, trapte het college af met een uiteenzetting over verschillende innovatiegebieden en de spanningen die daartussen bestaan. Met deze gebieden en spanningen in het achterhoofd gaf David vijf tips aan de steden om innovatie zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Benieuwd geworden? Lees dan David’s essay.

Integrale benadering

Willemieke Hornis, ministerie I&M, pleit voor een integrale benadering: zowel sectorale integraliteit, alsook integraliteit tussen partijen in het ecosysteem. Een sector overstijgende- en ketenaanpak om tot oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken is een must.

Verbinden en ontmoeten

Eric Laan en Richard Vermeeren, KPN Smart Cities, beschreven vanuit het perspectief van een commerciële organisatie het nut en de potentie van een goed ecosysteem. In hun ogen  faciliteert en verbindt de overheid hierin. Hoe samengewerkt wordt door verschillende partijen, lieten zij zien aan de hand van het maken van de ‘deurbel-op-afstand’. 6 onderdelen, 6 deelnemers, 1 oplossing. Een mooie metafoor over samenwerking in het ecosysteem. Experimenteer, ervaar en doe het samen.

Amsterdamse praktijk

Ger Baron gaf een interessante inkijk in de Amsterdamse praktijk. Er schieten binnen de deeleconomie bijvoorbeeld talloze initiatieven en apps uit de grond. We kennen allemaal de problemen met Uber en AirBnB, maar wat doe je bijvoorbeeld met het kamperen in de tuin van een particulier? Vanaf hoeveel tenten is het een camping? Dit zijn vragen waar het bestaande systeem geen antwoord op heeft. Ger liet ons een via een aantal specifieke voorbeelden hoe Amsterdam hierop acteert.

Vooruitblik college 4

Donderdag 16 februari staat het college in het teken van de interne organisatie. Integraal, vraaggestuurd werken kan alleen als de eigen organisatie daarvoor goed is opgelijnd. Wat komt daarbij kijken? Waar moet je aan denken en hoe ga je hier zorgvuldig mee om? In dit college zullen Albert Meijer, universiteit Utrecht, Ingrid Hoogstrate, KING, en Brigitte Hulscher, gemeente Utrecht, deelnemers meenemen in de wereld van gemeentelijke organisatie en Smart Cities.

Je kunt niet meer reageren.