Premier Rutte ontvangt NL Smart City Strategie

Op 25 januari heeft premier Mark Rutte de ‘NL Smart City Strategie’, een coproductie van steden, bedrijven en wetenschap, in ontvangst genomen. De Digitale Steden Agenda is een van de meewerkende partijen en is blij met de samenwerking en het resultaat.

Sfeerimpressie door de DSA

Samenwerken aan Smart Cities

Het rapport geschreven op uitnodiging van de premier, identificeert grote uitdagingen en kansen voor steden, bedrijven, (kennis)instellingen, het Rijk en de regio’s. De leidende rol van steden en de noodzaak om in samenwerking tot Smart Cities te komen, wordt in de strategie onderbouwd. Smart Cities kunnen een belangrijk bijdrage leveren aan economische ontwikkeling en stedelijke opgaves. Internationaal ambiëren de steden een voortrekkersrol. De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven overhandigt het rapport vanmiddag aan de premier. Luister hier haar korte interview op BNR.

Welke rol zien steden in deze ontwikkelingen

Globale ontwikkelingen zoals verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering, mobiliteit en de uitputting van grondstoffen zetten maatschappelijke systemen volledig op z’n kop. De druk op steden om voor deze grote verschuivingen oplossingen te vinden, neemt snel toe. Technologie gaat een steeds grotere rol spelen. Maar ook vanuit economisch perspectief zijn investeringen in de intelligentie van het stedelijk systeem van groot belang voor de toekomst. De Smart City agenda vraagt grote verandering in rollen, verantwoordelijkheden en leiderschap: voor alle betrokken partijen. Doordat de grote steden (G5 & G32) gezamenlijk het thema Smart City actief agenderen, geven we het goede voorbeeld. De ambitie is geuit om samen te werken aan opschaling, buitenlandse profilering, experimenteerruimte en kennisdeling.

Lees meer

Bekijk de volledige strategie, de executive summary en de reacties van de G32 en de G5 op deze strategie.

Je kunt niet meer reageren.