NVVB breidt werkprocessen burgerzaken uit

De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) heeft voor al haar leden de nodige aanvullingen en actualisering doorgevoerd in de Werkprocessen Burgerzaken. In deze Werkprocessen Burgerzaken zijn 99 modellen voor afdelingen Burgerzaken beschreven, bijvoorbeeld beschrijvingen van administratieve ondersteuning.

Standaardisatie

Er zijn ook gemeenten die zelf hun processen beschrijven, volgens NVVB wordt er echter met het gebruik van de NVVB procesmodellen veel tijd en geld bespaard. In deze procesmodellen kunnen gemeentespecifieke zaken worden toegevoegd zoals werkinstructies en rollen voor uitvoerders, bevoegden en verantwoordelijken.

De DSA juicht deze vorm van standaardisatie van harte toe. Het aanpassen van generieke modellen aan de wensen en behoefte van de individuele stad is een slimme zet. Op die manier kunnen gemeenten slimmer vernieuwen en lopen gemeenten ook meer in dezelfde tred. Dit levert voordelen op voor steden die willen gaan samenwerken met elkaar. Daarnaast wordt het voor inwoners gemakkelijker wanneer zij bij verschillende gemeenten   door dezelfde processen geleid worden.

Meetup Dienstverlening

In het kader van de GDSC16 organiseren we op 22 september de meetup Dienstverlening in Haarlem. Hierin staan een aantal goede voorbeelden op het gebied van publieks- & ondernemersdienstverlening van de gemeente Haarlem, ‘Digiproofste Stad van NL 2015’ centraal. Kom jij ook leren van en met Haarlem en de andere deelnemers? Meer info en aanmelden via http://www.meetup.com/GO-meetup/events/228548772/

* Volledige artikel op binnenlandsbestuur.

Je kunt niet meer reageren.