Smart City missie Barcelona: Nederland als de nieuwe Silicon Valley?

Van 13 tot 18 november vond de innovatiemissie Global Smart City plaats in Barcelona. De Digitale Steden Agenda maakte onderdeel uit van de Nederlandse delegatie. Deze bestond uit ruim 70 man van 8 gemeenten en ongeveer 20 bedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een goed gevuld programma voor ons opgesteld voorafgaand aan de Smart City World Expo. Het betreft twee dagen aan presentaties, workshops, een excursie naar Sant Cugat en in wisselende samenstellingen avondprogramma’s. Waaronder voor ons het Nationale Smart City Strategie overleg waar wij als DSA de G32 vertegenwoordigen. De missie in Barcelona eindigt met een drie dagen durend congres en beurs, waar Nederlandse steden zich verenigd hebben om als één naar buiten te treden.

Leuke club

Op zondagavond kwamen we met de Nederlandse delegatie bijeen. Veelal programmamanagers en directeuren Smart Cities en innovatie, enkele wethouders, ministeries en verschillende bedrijven zijn aanwezig. Aan energie, ambitie en een tikkeltje chauvinisme geen gebrek. We zijn in ieder geval allemaal positief gestemd, we komen om te leren, maar ook om te laten zien wat we zelf in huis hebben. Zo wordt beweerd dat Nederland makkelijk de nieuwe Sillicon Valley kan worden, de randvoorwaarden zouden in ieder geval aanwezig zijn. Dat belooft wat te worden de komende dagen. Deze positieve energie bevalt me goed.De avond eindigt met een terechte erkenning voor de inspanningen van Brigitte Hulscher, programmamanager Smart Cities van de gemeente Utrecht. Als aanjager heeft ze in een zeer korte periode steden zover gekregen deel te nemen aan de missie, en gezamenlijk te investeren in het Holland Paviljoen om dit versneld nu al tijdens deze expo te kunnen neerzetten, en niet pas in februari tijdens het World Mobile congres.

 

Smart City Strategie Barcelona

De maandag trappen we af met een presentatie van het bedrijf DOXA, zij zijn opdrachtnemer voor het Smart City beleid van Barcelona. Puntsgewijs presenteren ze hun strategie bestaande uit tien stappen. Het begint bij een het kiezen van een focus en een lange termijn visie: “a self sufficient city of productive neighbourhoods at human speed inside a hyper connected zero emission metropolitan area”. Voor hen een hele duidelijke missie, wat eigenlijk neerkomt op people, planet, profit. Blijkbaar is eigenlijk zoiets breeds al voldoende focus voor een strategie. Goed om te weten dat bijvoorbeeld Utrecht goed op pad is met hun slim, gezond, groen (en connected) ambitie.

20 programma’s en 200 projecten

Waar Smart City in Nederland een middel is, is het in Barcelona een doel op zich. Ze geloven in een holistische aanpak en hun transformatieplan bestaat uit maar liefst 20 programma’s en ruim 200 projecten. Een Smart City draait hierbij duidelijk om de gehele stad, en niet Barcelona bestuurlijk, als gemeente. Ze geloven erg in het verbinden en het betrekken van de burgers door maatschappelijk nut te creëren en concrete voortgang hierin te laten zien. Hiervoor hebben ze de Olympische Spelen van ’92 als startpunt genomen. Hoe transformeer je in 20 jaar tot een Smart City is daarbij het uitgangspunt.

BV Nederland

De wens is met het Holland Paviljoen vanuit Nederland één uitstraling te hebben. Het gaat niet alleen om de losse steden, maar om samen als BV Nederland op te treden. Dit gaf Brian Benjamin, programmamanager Smart Cities Den Haag, enkele maanden voorafgaand aan het congres al aan. Als regelmatige bezoeker van het jaarlijkse congres vond hij het spijtig dat Nederland als land ontbrak. Het idee is om één uitstraling te hebben als land, met wisselende steden en content. Aanwezigheid op de beurs biedt meerwaarde voor de kleine bedrijven in de stad, het biedt kansen voor partnerschappen. Zo heb ik zelf mogen meemaken hoe een van de bedrijven uit de delegatie twee van zijn “vandalismevrije solar bankjes” met oplaadpunten aan de locoburgemeester van Sant Cugat wist te slijten. Zijn dag kon in ieder geval niet meer stuk.

Achterdocht bij steden

Opmerkelijk is dat verschillende deelnemende bedrijven aangeven dat ze tijdens de missie vooral oog hebben voor de aanwezige Nederlandse gemeenten. “Benader je ze in Nederland dan is men snel achterdochtig” geeft een leverancier aan die op het paviljoen vooral de banden met de aanwezige Nederlandse steden heeft aangehaald. Deze achterdocht werd al eerder benoemd en erkend door een ambtenaar. Dat er dan een tripje aan gekoppeld moet worden om in de relatie te investeren, lijkt voor de aanwezige bedrijven geen probleem te zijn.

It’s all about people

Wat is blijven hangen na drie dagen Barcelona? It’s all about people. Als ik iets vaak heb gehoord de dagen in Barcelona dan is dat het wel. De focus lijkt te verschuiven van technologie als het om smart cities gaat. Ook in Nederland heb ik de shift van Smart cities naar Smart citizen op congressen al waargenomen. Maar, misschien hoor ik dit wel omdat ik het graag wil horen. Er stroomt meer DSA-bloed door mijn vaten dan ik wil toegeven besef ik nu. In de techniek en de mogelijkheden ervan geloven we wel. Het lijkt nu nog over community building, samenwerking en kennisdeling te gaan. Dit om de innovaties toepasbaar, gewenst of aansluitend op maatschappelijke behoeftes te maken. Nederland als de nieuwe Silicon Valley is dan een ambitie die niet past in mijn aangescherpt en verzacht beeld van een Smart City, maar laten we niemands dromen in de weg staan.

Als het dan toch om het samenzijn, verbinden en om mensen gaat, was het een zeer succesvolle missie waar gelijkgestemden met elkaar in contact zijn gekomen. Als we dan volgend jaar wel nog even de slogan van Dubai jatten, dan raad ik helemaal iedereen aan deel te nemen aan een volgende missie. Op een beurs vol technisch vernuft waar je verdrinkt in het woord smart, toverde namelijk Dubais slogan “Happiest City” de grootste lach op mijn gezicht 🙂

 

Je kunt niet meer reageren.