Maak met kennis met…Claudia Zuiderwijk

In deze ‘Maak kennis met’ rubriek stelt Carolien Gehrels, Europees Steden Directeur bij Arcadis, vier vragen aan Claudia Zuiderwijk. Carolien is onder andere benieuwd naar het advies van Claudia aan stadsbestuurders in het kader van de leefbaarheid van een stad.

1. Wil je jezelf even voorstellen?

Mijn naam is Claudia Zuiderwijk en ik werk als bestuursvoorzitter bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Commissarissen bij KPN en APG Groep en lid van het Forum Smart Industry. Ik ben woonachtig te Maarssen, getrouwd en heb drie kinderen.

2. Als het gaat om leefbaarheid van de stad, wat is dan je belangrijkste en moeilijkste advies (of adviezen) aan stadsbestuurders?

Ik zou graag drie adviezen willen meegeven:

Ontwikkel Stadsidentiteit

Natuurlijk vormen de meeste stadsbestuurders een visie over de identiteit van hun stad op de middellange termijn. Mijn advies is: ga vooral op zoek naar het onderscheidende vermogen. Wat maakt jouw stad uniek? Welke functie vervult die stad in de directe regio/provincie en is die functie toekomstbestendig?

Dat zeg ik omdat ik er in geloof dat een stad met een duidelijk profiel een stad is met toekomst. Steden lijken vaak veel op elkaar. Als je naar middelgrote steden kijkt dan zie je vaak dat ze soortgelijke profielen hebben, bijvoorbeeld als het gaat om de aanwezige voorzieningen. Bij identiteitsvorming is het heel erg de moeite waard om juist de diversiteit tussen steden in Nederland onderling groter te maken. Dat trekt meer binnenlandse economie en bezoekers aan. En voor buitenlandse toeristen kan het hierdoor ook aantrekkelijker worden meer van het hele land te zien.

Versimpel besluitvorming

Vaak horen we terug van ondernemers dat lokale besluitvorming complex is. Dit wordt vaak veroorzaakt door de nodige bestuurlijke procedures die doorlopen moeten worden. Mijn tweede aanbeveling zou dan ook zijn: zoek de randen van de regelgeving op of stel experimenteer zones in, waardoor versnelling van de besluitvorming mogelijk wordt. Dit trekt ook veranderingen aan en inspireert om over te gaan tot het nemen van impactvolle  besluiten ten aan zien van die identiteitsontwikkeling van een stad.

Mobiliseer quadrupel helix

Daag heel actief als stadsbestuur ook MKB-ondernemers uit om samen met cultuur en onderwijs mee te werken aan de veranderopgave die je stelt voor je stad.  En door daarover actief de dialoog aan te gaan in meerdere sectoren, ontwikkel je met deze groepen gezamenlijk de gewenste nieuwe  stadsidentiteit.

3. Welke rol kan digitalisering of digitale technologie spelen in het realiseren van die leefbaarheid?

Een enorme rol. We zitten al enkele jaren door the internet of things in een flinke technologiesprong.  Nieuwe technologie maakt nieuwe diensten op lokaal niveau mogelijk. Ik geef een paar voorbeelden. Ten eerste het verhogen van veiligheid in relatie tot duurzaam energiegebruik. Denk bijvoorbeeld aan lantaarnpalen die aangaan als iemand passeert. Of aan vervoersvernieuwingen zoals zelfrijdende en elektrische auto’s die de leefbaarheid zullen vergroten. Of een concept als guidance: hoe word je met smart technology geleid door een stad? Denk hierbij aan sensoren in paden en crowd-managementsystemen bij grote evenementen in de stad.

Daarnaast ontstaat een nieuwe stadsbeleving. Wat wordt op lange termijn de functie van de binnenstad als je meer digitaal vanuit huis koopt en regelt?  De opkomst van de vele koffieshops en hybride winkelformules bewijst dat de functie in de binnenstad verschuift. Als stad kun je sturen op de invulling van de binnenstad zodat die past bij je (te kiezen) identiteit.

4. Wat is wereldwijd je favoriete stad en waarom?

Ik ben in veel steden geweest en ga toch echt zeggen: Amsterdam.

Amsterdam heeft een prettige mix van prachtige musea en cultuur, die toonaangevend zijn en waarin ruim geïnvesteerd wordt. Toch blijft er een knusse gezelligheid die je bij veel andere steden minder hebt. San Francisco is ook heel leuk en heeft dat ook een beetje. Amsterdam is beloopbaar en perfect te doorkruisen op de fiets. Ook de sfeer blijft uniek. Dat neemt niet weg dat ik ook in veel andere Nederlandse steden kan genieten!

Volgende keer in deze reeks

We sluiten de maak-kennis-met-reeks af met vragen aan de DSA-medewerkers: wie zijn wij, wat zijn onze vervolgstappen en wat is ons toekomstbeeld en onze ambitie.

Je kunt niet meer reageren.