Leandro Herrero – we need highly connected people to make a movement

Op 19 september was Leandro Herrero in het land voor een lezing. Leandro is een gepassioneerd spreker over organisatieverandering en “social movement”. Een beetje verward verlieten we de zaal: deze man overtuigt ons vol passie dat voor grote bewegingen en veranderingen, je geen passie nodig hebt, maar vooral mensen met veel connecties.

Mobilizing people for a purpose, at a scale, building something

Leandro was zijn laptop kwijtgeraakt op Schiphol. Heel vervelend voor hem, maar je gelooft bijna dat het een smoes is voor zijn charmante zelf gekluste flip-over presentatie. Hij vertelt ons over het teweeg brengen van verandering in een organisatie. Het gaat dan om: (1) mobilizing people, (2) for a purpose, (3) at a scale, (4) building something. Aan de hand van 20 elementen vertelt hij hoe je dat aanpakt. Daarbij baseert hij zich op veel verschillende disciplines, van sociologie en antropologie, tot politiek en netwerk theorie. “No single discipline is able to understand what is going on.”

Een paar van zijn tips

Een aantal dingen blijven ons bij en willen we hier delen vanwege de parallellen met ons werk:

  • Passie is niet eens zo belangrijk, voor een echte beweging en verandering maken de mensen met veel relaties de meeste impact. Die moet je in beweging zien te krijgen, zij hebben invloed op peers in hun organisatie. Zoals Leandro zegt: “Readiness comes after. Passion comes after. Connectiveness comes first.”
  • Naast deze informele lijn van verandering moet je formeel ook steun organiseren.  Belangrijk is dat je niet van iedereen draagvlak hoeft te hebben (je krijgt het ook nooit van iedereen). Bij voldoende draagvlak moet je al beginnen en gaat het idee zich hopelijk zelf bewijzen.
  • Storytelling helpt daarbij: vertel dat sommigen het al doen, de verandering al plaatsvindt, en mensen willen er graag deel van uit gaan maken.
  • Houdt daarbij rekening met segmentatie, doe niet net of die er niet is. Een organisatie is altijd op heel veel verschillende manieren opgedeeld (de zogenaamde tribes; bijv junioren vs senioren, zij die parttime werken of niet, staf vs uitvoering). Leandro: “We know all this. And what do we do? Nothing!’ Je mag (moet) je communicatie en beleid aanpassen op deze verschillen.

Vernieuwing brengen in onze netwerken

Wij fietsten naar huis met de overtuiging dat we het goed doen, met het voorop zetten, activeren en ondersteunen van de linking pins en andere “higly connected people” in steden. En misschien moeten we één advies van Leandro ter harte nemen: niet iedereen gelooft meteen in die verandering, niet iedereen kan/wil meteen mee. Bovendien zijn we niet één organisatie, maar een heel netwerk waar verandering plaats moet vinden. Maar als we in staat zijn om (kleine) verschillen en onze impact te kunnen laten zien en blijven vertellen, dan willen steeds meer mensen mee doen!

 

Je kunt niet meer reageren.