Internationale samenwerking: op werkbezoek in Palo Alto

De gemeente Enschede is zusterstad van de stad Palo Alto, een stad in het hart van Silicon Valley in de Verenigde Staten. In 2015 is een samenwerking op het thema Smart Cities opgezet tussen Palo Alto, Enschede en de Duitse stad Heidelberg. Een mooie opgave voor de programmatrekker Smart Cities van de gemeente Enschede, Gerdien Looman. Gerdien vertelt in dit blog het nut, nieuwe inzichten en leuke anekdotes van deze samenwerking tot nu toe.

Op pad

Gerdien: “In maart van dit jaar zijn we met een busje vol collega’s afgereisd naar Heidelberg en hebben daar een zeer goede design thinking sessie over Smart Cities en onze samenwerking gehad. We hebben veel geleerd van elkaars Smart City projecten. Opvallend was dat het in Duitsland nog veel meer om de fysieke toepassingen gaat. Data gebruiken voor analyses en monitoring is daar nog lastiger dan hier, door strengere privacywetgeving. Deze reis heeft me verschillende inzichten opgeleverd die ik in Enschede weer kan toepassen.”

Volgende bestemming: Palo Alto

“Doel van het bezoek was om de Smart Cities Alliance tussen Palo Alto en Heidelberg en de Economic Alliance tussen Enschede en Palo Alto verder in te vullen. Informatie en kennis delen en best practices aan elkaar laten zien, om te leren over betere randvoorwaarden voor economische ontwikkeling en technologische initiatieven. Waar anders dan in het hart van Silicon Valley kunnen we dat leren?!”

Concrete projecten

Gerdien vertelt over de belangrijkste doelen van dit bezoek: “Als eerste is dat kennisuitwisseling met betrekking tot data en mobiliteit, omdat dit voor alle 3 steden een belangrijk beleidsissue is. Verder wilden we discussiëren over Smart City Light technologie en de kansen voor een Tri‐City Project te formuleren. Ik was onder de indruk van de data en mobiliteit toepassingen in Palo Alto. Dit toepassen om de regionale mobiliteitproblematiek regionaal aan te pakken zou hen echter verder helpen. Daar kunnen wij hen goed mee op weg helpen.”

Storytelling

“We kunnen niet alleen veel leren op technologisch gebied in Sillicon Valley. Als het gaat om storytelling kunnen we ook erg veel van de Amerikanen leren. Storytelling als basis voor burgerparticipatie was hun insteek. Inspiratie is het “Our Palo Alto” programma en die manier van werken.”

Ecosysteem

“Ondertussen hebben we in Palo Alto ook goed om ons heengekeken. We zijn bij een innovatieproject op bezoek geweest, hebben Stanford bekeken en hebben onze ogen uitgekeken bij zoveel top bedrijven in zo’n klein gebied. Deze concentratie maakt dat spin-offs gemakkelijker funding kunnen krijgen bij goede ideeën. Successen uit het verleden leveren geld op, dat in nieuwe start ups wordt geïnvesteerd. Ook hoogleraren van Stanford doen mee in start-ups. Juist om kennis in praktijk te toetsen en te vermarkten. Er bestaat daar een ontzettend mooi innovatief ecosysteem van lokale overheid, kennisinstellingen en (tech)bedrijven. Wij hebben ingrediënten van dat ecosysteem (technische universiteit en hogeschool) ook in huis en kunnen nog veel van Palo Alto leren om dat ten volste te benutten.”

Wat nemen we mee terug?

“We gaan aan de slag met ‘het verhaal’ voor de Smart Cities Alliance. Volgende stap is een gezamenlijk open-data-project gericht op het sturen van autogebruik en bevorderen van andere vormen van vervoer. Daarnaast is Palo Alto ook al uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Europa.”

“Ook heb ik een samenwerking opgezet tussen een High School in Palo Alto en een middelbare school in Enschede. Leerlingen gaan samenwerken aan bedrijfsopdrachten om zo te ervaren wat komt kijken bij internationaal samenwerken. Alledaagse technologie als FaceTime en Skype maken dit soort samenwerking mogelijk.”

“Geïnspireerd met nieuwe inzichten, met de innovatieve spirit van Silicon Valley, mag ik in Enschede weer verder werken aan onze Smart City agenda. Een eerste stap komende week is de verkiezing van de Slimste stad. Het zou een mooie blijk van waardering en bevestiging van onze vooruitgang zijn, mochten we die winnen.”

Je kunt niet meer reageren.