DSA de final meetup – samen afronden programma en uitkomst MINT

Onze laatste meetup; bijzonder om die met de mensen vanuit onze steden en andere partners te beleven. Van KING tot NEN, van Tilburg tot Haarlem, van ECP tot ICTU, we hebben samen besproken hoe we het DSA programma goed gaan afronden. En omdat we naast afsluiten ook willen blijven inspireren, gaf Jeroen van Schaick van de provincie Zuid-Holland een presentatie over hun onderzoek naar de Maatschappelijke Impact van Nieuwe Technologie (MINT).

Afronding DSA programma en overdracht

De DSA heeft een overdrachtsdocument gemaakt met daarin concrete projecten en rollen die wij op dit moment vanuit het programma leiden, faciliteiten of vervullen. Gesprekken met onze netwerkpartners hebben ervoor gezorgd dat ECP op het thema zorg verder gaat met de opschalingscoalitie ehealth. Hoe de G32 verder wil werken aan Smart Cities, bijvoorbeeld in de themagroep, is nog onderdeel van gesprek. Onze andere projecten ronden we af. De komende tijd werken we nog aan het datakamp met Den Haag, de uitslag van de Grote Digitale Steden Competitie, en de ehealth steden estafette in Amsterdam op 22 mrt.

Op het KING congres op 5 april zal er aandacht zijn voor het stoppen van het DSA programma en eventuele over te dragen rollen, of opgaves.

Op 24 maart vieren we ons OUT&NEW feest. We voeren een korte brainstorm ronde over mogelijke programma-onderdelen of activiteiten tijdens deze middag. Geert-Jan neemt de ideeën met enthousiasme in ontvangst!

Stichting Stedenlink

Het DSA programma werkt vanuit stichting Stedenlink. Nu het programma stopt, is het goed de stichting en haar bestaansrecht tegen het licht te houden. Dat gebeurt vanuit een kernteam van Tilburg en Enschede. Zij hebben nu een eerste voorstel gemaakt voor een advies aan de stichtingsbestuurders. Wil je meer weten of heb je ideeën over de toekomst van Stedenlink? Neem dan contact op met Rob Bots.

MINT

Als onderdeel van de toekomstverkenningen heeft De Provincie Zuid-Holland de ambitie in kaart te brengen van de impact kan of zal zijn van nieuwe technologie op de economie, ruimte en het sociale domein. Dit onderzoek is nu afgerond, met het boek “(On)begrensde technologie, de maatschappelijke impact van nieuwe technologie in Zuid Holland“, als resultaat.

Jeroen nam ons mee in de zoektocht naar het in beeld brengen van de technologie en de impact die dit zou kunnen hebben. Dit hebben ze gedaan aan de hand van vier scenario’s. Deze scenario’s zijn uitersten, en brengen daarmee het gesprek op gang met stakeholders binnen de provincie (bijvoorbeeld inwoners, bedrijven, stedelijke professionals). hoe gaan we met deze impact om, willen we dingen proberen te versnellen, te faciliteiten, tegen te gaan of te reguleren? Het kunnen voeren van die discussie is een heel belangrijk resultaat van dit proces.

MINT heeft daarbij vier aandachtspunten voor het beleid opgeleverd:

  • Er bestaat een verbinding tussen taken fysieke leefomgeving & arbeidsmarkt/sociale dimensie, houdt daar rekening mee
  • Er treedt versterking op van de opgave retail en kantoren
  • Er zal een transformatie-opgave ontstaan op  de intermediaire economie
  • Hoe kunnen we overheidsinnovatie als economische kans benutten?

Het onderzoek heeft natuurlijk nog veel meer opgeleverd, dat is terug te vinden in het boek. Iedereen ging daarom weg met een mooi exemplaar van dit boek “onbegrensde technologie”. Ook de rapporten van de Nederlandse smart city strategie vonden gretig aftrek.

Je kunt niet meer reageren.