Digitale agenda 2020 op de G32 bestuurlijke netwerkdag

Jantine Kriens presenteert digitale agenda 2020 van de VNG op bestuurlijke netwerkdag G32

Op 26 mei kwamen de bestuurders van de G32 bijeen voor een bestuurlijke netwerkdag. Voor onze themagroep Smart Cities presenteerde Jantine Kriens de digitale agenda 2020 van de VNG. Dat levert inzicht op in de ambities en planning van het programma en bracht een goede discussie met de G32 steden over hun behoefte en vragen en de bijdrage van digitale agenda 2o2o daaraan.

Digitale agenda 2020

Vorige jaar stelde de ledenvergadering van de VNG het programma digitale agenda 2020 vast. De agenda kent de volgende ambities:

  • Massaal digitaal, maatwerk lokaal
  • Werken als een efficiente overheid
  • Open en transparant in de participatie-samenleving

Resultaten agenda 2020 na eerste jaar

Het programma loopt nu een jaar en Jantine geeft aan dat zij de volgende resultaten constateert:

  1. Er is voortgang en er is een versnelling.
  2. Groeiend vertrouwen door de eerste concrete successen
  3. Er is draagvlak en legitimiteit door focus op gemeentelijke domeinen
  4. De agenda levert versterking op van de uitvoeringskracht samen met beroepsverenigingen (VDP, VGS, Viag, etc.).

Het is aan gemeenten zelf om een gepast tijdpad te kiezen. Er wordt een landelijke zelfevaluatietool ontwikkeld, die volgende jaar geïmplementeerd gaat worden.

Hoe verder en aandachtspunten vanuit de G32

Een van de vragen die bij steden leeft is: hoe gaan we om met big data, het sturen van databerichten, het toepassen van nieuwe datatechniek en het promoten van open data? Agenda 2020 geeft aan dat dit onderdeel is van het programma. Op dit moment wordt gekeken hoever gemeenten zijn met het toepassen van open en big data en welke mogelijkheden er zijn.

Gemeenten lopen aan tegen het feit aan dat er weinig leveranciers in gemeenteland zijn. Agenda 2020 heeft een monitor digitale dienstverlening uitgebracht waarin staat welke applicaties een gemeente in huis heeft en welke alternatieven er voor de pakketten zijn. Door transparantie, certificering van de markt en standaard inkoopvoorwaarden op de stellen kun je als gemeente ook naar andere leveranciers en wordt de grip op de markt verbeterd. Daarvoor heeft de VNG ook contact met de NEN.

Ook komt het programma van de Digitale Steden Agenda aan de orde: deze loopt eind 2016 af. Er wordt nu gewerkt aan een strategische verkenning voor de toekomst. Conclusie van een bespreking leverde een tweetal assen op: ICT en mens (organisatie en cultuur) en innovatie en adaptatie. De meest weerbarstige zijn het kwadrant adaptatie en het kwadrant mens. De techniek is er, wat is er nodig om het ingevoerd te krijgen? Digitale Agenda 2020 ziet daar voor een belangrijk deel op toe. Wim geeft aan zeer enthousiast te zijn over het uitvoeringsprogramma van de VNG. De reikwijdte is vele male groter dan wat de Digitale Steden Agenda teweeg kan brengen, ook omdat de capaciteit die beschikbaar is, groter is. Hij kijkt ernaar uit om de strategische discussie samen met de VNG verder te voeren zodat de grotere vraag ‘Hoe geven wij innovatie in het publieke domein vorm?’,

Op 8 juni is ingestemd met de Digitale Agenda 2020 op de ALV van de VNG.

Je kunt niet meer reageren.