Nieuws

Over ontwikkelingen, digitale oplossingen en mogelijkheden relevant voor steden, overheid, bedrijven. En over interessante evenementen, onze werkwijze en ervaringen.

Nieuwe aanbestedingswet van kracht

Meer kansen voor het MKB, efficiëntere procedures en meer ruimte voor innovatie. Dat beoogt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) met de gewijzigde aanbestedingswet die 1 juli 2016 in werking is getreden. De modernisering maakt aanbesteden van onder meer diensten en leveringen mogelijk. Een nieuwe veelbelovende procedureis het innovatiepartnerschap. Daarmee kan een samenwerking opgezet worden tussen een aanbestedende dienst en een onderneming om nieuwe of innovatieve producten te ontwikkelen.

Nieuwe technologie, nieuw beleid?

De technologische veranderingen die ICT in gang zet, leiden tot efficiëntere productie en nieuwe diensten. Daarnaast leidt de opkomst van ICT tot nieuwe vragen over klassieke publieke belangen. Technologie ontwikkelt zich razendsnel, terwijl de gevolgen voor publieke belangen vaak nog niet zijn uitgekristalliseerd. Hoe ga je hier als beleidsmaker zo goed mogelijk mee om?

DSA Zomerborrel: Tweede editie op donderdag 25 augustus

Op donderdag 25 augustus organiseert de Digitale Steden Agenda haar tweede zomerborrel! Tijdens de geslaagde zomerborrel op 18 juli hebben we ter plekke besloten de borrel over te doen. De borrel is informeel en gericht op toevallige ontmoetingen en onverwachte inspiratie. De genodigden zijn gemeenten, ministeries, verschillende samenwerkingsorganisaties en onze collega’s van Platform31. Ook is er ruimte voor enkele gasten buiten het directe netwerk.

Startconferentie Ritmeonderzoek TU Delft 7 september

Het Ritmeonderzoek sociale veiligheid gaat in september officieel van start. We trappen af met een grote startconferentie op woensdag 7 september bij de TU Delft. Op deze dag komen alle deelnemende steden bij elkaar, samen met de docenten en studenten van de minor Responsible Innovation die het onderzoek uitvoeren. Gerenommeerde nationale en internationale onderzoekers vullen het middagprogramma met inspirerende lezingen en praktijkvoorbeelden over ritme. De conferentie is toegankelijk voor een breder publiek, waarbij leden van de Digitale Steden Agenda voorrang krijgen.

KvK Innovatie Sensatie Den Haag

Op 2 en 3 september organiseert de Kamer van Koophandel een grote hackaton ter stimulatie van innovatie in de regio Den Haag met challenges op het gebied van smart shopping, cyberveiligheid, sierteelt en gezondheid. Heb jij 'n goed idee? Schrijf je in en verdien €7.000,- startkapitaal!

NVVB breidt werkprocessen burgerzaken uit

De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) heeft voor haar leden de nodige aanvullingen en actualisering doorgevoerd in de Werkprocessen Burgerzaken. In deze Werkprocessen Burgerzaken zijn nu 99 modellen voor afdelingen Burgerzaken beschreven. Generieke processen waar kan, gemeentespecifieke aanpassingen waar het moet.

GDSC16 is op de helft

Deze zomer is GDSC16 aan een grote verandering onderhevig. Sinds juli is het programma Goed Opgelost!, onze samenwerkingspartner, helaas gestopt. Hiervoor hebben we nu een andere oplossing gevonden; de NetwerkWiki. Lees meer over de veranderingen en leer meer over de werkwijze in het vervolg van GDSC16.

DSA zoekt ‘gappers’!

Iedereen kent wel de 'gap' tussen de wereld van de gemeente en de wereld van de bewoner. Minder bekend is de 'gapper': de ambtenaar die met één been in de ambtelijke organisatie en met één been daarbuiten staat en vaak werkzaam is in het sociaal domein. Hij/zij is loyaal aan de organisatie en collega’s, maar wil ook samen met bewoners dingen voor elkaar krijgen. De DSA is nu op zoek naar deze gappers.

Digitale Agenda 2016-2017 van het ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken presenteert de nieuwe Digitale Agenda. Daarin gaat minister Kamp in op het belang van digitalisering en de acties die het kabinet voor de korte termijn (2016 en 2017) onderneemt om digitalisering te stimuleren en randvoorwaarden te versterken. Deze acties richten zich onder andere op de thema’s onderwijs, innovatie, infrastructuur, digitale veiligheid en ruimte voor ondernemerschap.

Rotterdams consortium wint EU aanbesteding van € 17,7 miljoen voor Smart City toepassingen

De Europese Commissie heeft op 4 juli 2016 het voorstel van een door Rotterdam geleid internationaal consortium goedgekeurd voor een subsidiebedrag van bijna €18 miljoen. Het geld wordt gebruikt om innovatieve en duurzame toepassingen mogelijk te maken. Het subsidiebedrag wordt verdeeld over projecten van steden binnen het consortium. Naast Rotterdam zijn dat Glasgow in Schotland, Umeå in Zweden, Brno in Tsjechië, Parma in Italië en Gdansk in Polen.

DSA Zomerborrel!

Op donderdag 21 juli organiseert de Digitale Steden Agenda een zomerborrel! De borrel is informeel en gericht op toevallige ontmoetingen en onverwachte inspiratie. Lees verder →