Blog: hoe werken we aan de toekomst van de Digitale Steden Agenda?

De Digitale Steden Agenda werkt samen met steden aan innovatie. Hoe werkt dat eigenlijk? Wie stuurt ons aan? Welke doelen stellen we onszelf? We werken nu vanuit een programma 2015/ 2016: wat gebeurt er daarna? In dit blog een kijkje in ons huidige programma en het vormgeven van de toekomst van de DSA.

Even een stukje achtergrond: Stichting Stedenlink en de Digitale Steden Agenda, hoe zit dat ook alweer?

Om jullie mee te kunnen nemen in ons programma en onze toekomst is het handig even kort te schetsen hoe het ook weer zit met onze stichting en onze Agenda. Stichting Stedenlink is in 2001 opgericht. Stedenlink is een netwerk van twaalf gemeenten en wordt bestuurd door wethouders van de deelnemende gemeenten. Stedenlink bundelt de krachten om lokaal innovatie te realiseren.

Vanuit de stichting zijn in de loop der jaren diverse projecten en programma’s opgericht, waarvan in 2009 de Digitale Steden Agenda. We werken aan de hand van programma’s, op dit moment aan programma 2015 / 2016. Financiering voor dit programma ontvangen we van de betrokken steden en van het Rijk.

In ons programma staan een aantal doelen omschreven: we werken aan versnelling van innovatie bij lokale overheden, zorgen voor een netwerk en activiteiten en richten ons daarbij op het delen en opschalen van goede voorbeelden. We werken met een rolling agenda, wat ons de ruimte geeft om in te spelen op innovaties, actuele onderwerpen en energie die ontstaat. We verantwoorden jaarlijks wat we hebben gedaan en wat we hebben bereikt.

De praktijk: ons DSA programma 2015 en 2016

Projecten, meetups en bouwen aan het netwerk

In 2015 en 2016 hebben we een aantal “vaste” programmaonderdelen waarmee we impact proberen te maken. Dit zijn bijvoorbeeld de Grote Digitale Steden Competitie, de eHealth Steden Estafette en onze algemene en meer themagerichte meetups. Ook zijn er een aantal pilots of projecten waar we aan meewerken, zoals een open data werkgroep, samen meten (CBS en Den Haag) en ritme-onderzoek in het kader van sociale veiligheid. Daarnaast brengen we mensen bij elkaar voor inspiratie en kennisdeling, bijvoorbeeld de G5 waar het gaat over Smart Cities, de G32 met themawerkgroep Smart Cities, een meetup in Assen over sensoring en mobiliteit. En we brengen onze kennis in bij de Strategiegroep van de NEN, bij het online platform Smart Cities van Platform31 en bij de voorbereiding van congressen, zoals het Smart City Event.

Makelaar

Zo bouwen we ook het netwerk steeds verder uit. En zijn we makelaar tussen goede ideeën/voorbeelden uit de markt of vanuit burgers en vragen/opgaves vanuit de steden.

De toekomst: Hoe werken we aan de koers 2017 en verder?

Hoe gaan we verder met digitalisering en innovatie in het publiek domein?

Het programma met bijbehorende financiering loopt tot en met 2016. Daarom werken we op dit moment ook aan onze toekomst: komt er een nieuw programma en wat is dat dan? Wat is de behoefte van onze steden? Welk rol kunnen of willen we vervullen in het hele netwerk en ook in de relatie van het Rijk met de steden? Hoe sluit dit aan bij alle initiatieven die er zijn, zoals de digicommissaris, de Digitale Agenda 2020 (VNG), programma’s van het Rijk (massaal digitaal, beleidsverkenning Smart Cities) Open & Agile Smart Cities, de EU Urban Agenda.

Spannend die toekomst!

En nu het persoonlijke gedeelte: dit is spannend. Ten eerste omdat het mijn eigen werk betreft: bestaat mijn baan volgend jaar nog? Wat zou ik eigenlijk zelf mooi en relevant vinden om te doen? Maar ook omdat ik er mede vorm aan mag geven. En dat betekent: veel gesprekken voeren met onze stichtingbestuurders, met onze netwerkpartners, met onze steden, met mensen van buitenaf voor juist die frisse blik. Gesprekken met mezelf terug op de fiets naar huis en met mijn collega’s in de trein of tijdens een brainstorm.

Wat willen wij? Wij zoeken energie, we hebben er zelf een hoop van, dat werkt het beste in een omgeving waar nog meer energie kan ontstaan. Wat is relevant, waar zitten de vragen van de steden? Zit dat in innovatie, in nieuwe slimme dingen bedenken en ruimte geven aan pilots en koplopers, of meer in opschaling en adaptatie en het delen van goede projecten en voorbeelden? Het gaat over de techniek, en in steeds grotere mate over de mens, over cultuur, over hoe je innovatie en opschaling organiseert of ruimte biedt.

Als afgeleide van onze rol en inhoud, komen ook vragen op die te maken hebben met de vorm. Welke organisatie en businessmodel hoort daarbij? Dit hoeft niet anders te zijn dan nu, maar kan natuurlijk wel. Daarin zijn we heel open, het moet vooral goed passen bij onze rol.

Welke planning zien we voor ons?

Tot de zomer zullen we met de stichting en met andere netwerkpartners in een aantal bijeenkomsten scenario’s vormen voor onze toekomstige rol en functie en willen we de hoofdlijnen helder krijgen. Na de zomer willen we de koers verder uitwerken en ons voorbereiden op een eventueel nieuw programma of nieuwe organisatie.

En tussendoor werken we lekker verder aan onze projecten en activiteiten. Juist daarin vinden we waar de behoefte die er is aan hulp, kennisdeling of projecten. En dat is misschien wel de belangrijkste input die er is voor onze toekomst!

Wil jij meedenken over onze koers? Neem contact op met Marije

Je kunt niet meer reageren.