Bestuurders ondertekenen DSA tijdens Conferentie Digitale Agenda.nl

Presentatie Digitale Steden Agenda 2011-2015

Op dinsdag 17 mei vond de Conferentie Digitale Agenda.nl plaats. De Digitale Steden Agenda 2011-2015 werd gepresenteerd en toegelicht door wethouder Marijke van Hees (Enschede) en wethouder Marc-Jan Ahne (Deventer), in gesprek met Geert Kolthof (Service2Media) en Kim Spinder (Ambtenaar 2.0). De themasteden (Bedrijvige stad, Groene stad, Lerende stad, Onze stad, Veilige stad en Zorgende stad) werden toegelicht met concrete voorbeelden en Geert en Kim lichtten vanuit eigen praktijk de kansen van de DSA toe. Ook werd aangegeven op welke manier men in actie kan komen. Organisaties kunnen partner worden van de Digitale Steden Agenda en gemeenten & provincies kunnen lid worden van Stedenlink. Er is samenspel nodig tussen de markt, instellingen en de overheid om cases te laten slagen die zonder samenwerking niet van de grond komen.

Bestuurders ‘ondertwitteren’ de DSA

Het ondertekenen van de Digitale Steden Agenda vond plaats op een bijzondere manier: wethouder Henk Brink (Eindhoven) stuurde de eerste tweet:

“#dsaJA Eindhoven ondertekent de Digitale Steden Agenda G32/G4. Voor versnelling maatschappelijke innovatie.”

Dat was het startsein voor bestuurders uit heel Nederland om de DSA te ‘ondertwitteren’ via de hashtag: #dsaJA of #dsa11.

De DSA is officieel ondertwitterd door de volgende steden: Almere, Amersfoort, Arnhem,
Den Haag, Deventer, Eindhoven, Emmen, Enschede, Heerlen, Helmond, Hengelo, Lelystad,
Maastricht, Rotterdam, Sittard-Geleen, Venlo, Zoetermeer en Zwolle. Ook veel enthousiaste bedrijven twitterden massaal hun steunbetuigingen aan de Digitale Steden Agenda.

Track 2: Snelle open infrastructuur en diensten

Na de feestelijke ondertekening van de DSA werden er vier parallelle sessies gehouden:

  1. 1) Bedrijven slimmer laten werken,
  2. 2) Snelle open infrastructuur en diensten,
  3. 3) Veiligheid en vertrouwen,
  4. 4) Kennis die werkt.

Stedenlink en Nicis verzorgden track 2: Snelle open infrastructuur en diensten. De inleiding werd verzorgd door Norbert van den Hove (ministerie EL&I). Vervolgens werd er een ‘tafelsessie’ gehouden over het stedelijk perspectief op ‘Open Netwerken’. De visies van Herman Wagter (Diffraction), Carolien Nijhuis (KPN), Frank Vieveen (Stedenlink, Rotterdam), Jouko Huismans (Amersfoort Breed), Erik Wiecher (UPC Business) kwamen aan bod en deze sessie werd begeleid door moderator Stephan Verveen (Stedenlink). 

De tweede sessie van track 2 ging over nieuwe businessmodellen in PPS. Maarten Verkerk (VitaValley) verzorgde een presentatie over de sociale onderneming en Korstiaan Zandvlied over crowdfunding, deze sessie werd begeleid door moderator Frederieke Wolter (Stedenlink).

DSA sluit aan op doelstellingen van het ministerie van EL&I en de EU

Minister Maxime Verhagen presenteerde de Digitale Agenda.nl. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) noemt ICT als innovatie essentieel voor de versteviging van het innovatieve vermogen van de negen economische topsectoren. Minister Verhagen noemt Stedenlink expliciet als platform voor de activiteiten in track 2. Er komt nauwe samenwerking tussen de Digitale Agenda.nl en de Digitale Steden Agenda. Eurocommissaris Neelie Kroes (digitale agenda) adviseert lokale gemeenten te investeren in breedbandinternet. Ter realisering hiervan worden in 2012 meer en versneld mobiele frequenties geveild. Hierdoor kan het gebruik van internetdiensten worden versterkt.

Door middel van een videoboodschap sprak Neelie Kroes de zaal toe. Zij feliciteerde Nederland met het succes om als eerste land in Europa een nationale digitale agenda te lanceren, “Nederland is koploper in Europa met deze digitale Agenda”.

Over DSA

De DSA is ontwikkeld in samenwerking met Nicis Institute, G32, G4 en Stedenlink. Volgens de DSA vraagt de digitale transitie van onze maatschappij om snelle internetverbindingen. De agenda verbindt steden die op dit gebied willen innoveren. Zij willen met supersnelle breedbandverbindingen de dienstverlening in onderwijs, zorg, werkgelegenheid en gemeentelijke diensten ingrijpend verbeteren.

Breedband in steden heeft groot maatschappelijk belang
Veel dienstverlenende partijen, zoals gemeenten, culturele instanties, ondernemers en onderwijs- en zorginstellingen, hebben een actieve rol in de digitale transitie. Om als steden een proactieve rol te spelen, is het belangrijk om samen te werken. Met de DSA hopen de steden een stevige positie op te bouwen richting marktpartijen en de digitale transitie beter aan te sturen. Het belang voor de steden ligt in de maatschappelijke ontwikkelingen die supersnel internet mogelijk maken.  Voorbeelden hiervan zijn:

*   betere voorzieningen voor het Nieuwe Werken;
*   versterken van sociale netwerken via innovatieve, digitale diensten;
*   snellere signalering van uitvallers op scholen door koppeling van bestanden in leerling volgsystemen.

Gemeenten, marktpartijen en instellingen kunnen deelnemen aan de Digitale Steden Agenda
Alle gemeenten die de visie van de DSA onderschrijven zijn welkom om partner te worden. Ook nodigen de initiatiefnemers van de DSA alle marktpartijen, dienstenleveranciers, scholenkoepels, zorgondernemers, et cetera uit om mee te doen. Op 16 juni zullen de betrokkenen tijdens de werkconferentie een werkagenda opstellen.

Bekijk de Prezi presentatie van Marijke van Hees, Marc-Jan Ahne, Geert Kolthof en Kim Spinder:

[prezi id=’cpnnqnt9vv0l’]

Een kleine telefoonfoto-impressie:

De DSA wordt gepresenteerd door: Marc-Jan Ahne (links), Marijke van Hees, Kim Spinder en Geert Kolthof.

Track 2: Jouko Huismans, Erik Wiecher, Carolien Nijhuis, Frank Vieveen en Herman Wagter.

Eurocommissaris Neelie Kroes spreekt de zaal toe door middel van een videoboodschap.

Minister Maxime Verhagen presenteert Digitale Agenda.nl

Kijk ook op: Glasvezel.nu over DSAGlasvezel.nu over digitale agenda.nlBlikopnieuws.nlTelecompaper /Telegraaf

Je kunt niet meer reageren.