Ambtelijke meetup DSA: “I have a dream”

Maandag 7 december vond de ambtelijke meetup van de Digitale Steden Agenda plaats in Utrecht. De betrokken steden, ministeries en partnerorganisaties van de DSA kwamen bijeen en hebben pitches en ronde tafels gehouden over best practices, lopende projecten en goede ideeën voor stedelijke vernieuwing. Samen zijn we aan de slag gegaan om om die verschillende projecten verder te brengen.

Bekijk een korte filmimpressie van de dag (1 min)

 

Samen dromen

De ambtelijke meetup werd gestart met het delen van onze dromen, zowel privé als zakelijk. Van een zelfrijdende auto op TT Assen en een lokale open data agenda tot een liefdevolle wereld en wonen in een kerk. We willen allen af van complexe vraagstukken en van de wereld een mooiere plek maken. Laten we ongebruikelijke routes bewandelen en met betrokkenheid en overtuiging tot verrassende oplossingen komen.

Laten we samen mooie dingen tot stand brengen

Wim Oosterveld, programmadirecteur Digitale Steden Agenda

6 Pitches & cocreatiesessies

Vraaghetdemarkt.nl (presentatie)

Vraaghetdemarkt.nl is het vraag- en adviesplatform met als doel gemeenten en het bedrijfsleven middels marktconsultatie dichter bij elkaar te brengen. Het platform is een initiatief van Gemeente Tilburg en internetbureau Freshheads. Vraaghetdemarkt.nl helpt inkopers bij het formuleren van de juiste uitvraag en biedt de markt de kans zichzelf beter te profileren. Initiatiefnemer Vincent Simjouw van Gemeente Tilburg geeft aan hulp van andere gemeenten nodig te hebben om dit platform tot een landelijk succes te kunnen maken en ging met de aanwezigen in gesprek over hoe gemeenten te activeren gebruik te maken van het platform. Bekijk hier een filmpje over het platform.

Lokale Open Data Agenda

Paul Suijkerbuijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam ons mee in de wereld van open data. Data is versnipperd en nog te weinig ontsloten. Er is geen landelijke dekking waardoor geen basis is voor app-ontwikkeling en positieve businesscases. Naast de Nationale Open Data Agenda (NODA) droomt Paul van een Lokale Open Data Agenda (LODA). Verschillende steden hebben tijdens de co-creatiesessie aangegeven de kar samen te willen trekken met het ministerie en de DSA. Ook geinteresseerd? Laat dat hier weten

Sensor City Assen (presentatie)

Heel Assen is een living lab dat zich uitstrekt van noord tot zuid, west tot oost. Het is een proeftuin die is uitgerust met een glasvezelnetwerk met 200 meetpunten waarop vaste en mobiele sensoren kunnen worden aangesloten. Op dit netwerk vinden testen plaats voor sensorsystemen die oplossingen bieden voor typisch stedelijke problemen als mobiliteit, energie, veiligheid, crowd management, zorg, leefklimaat of combinaties daarvan. Samen met Ingrid Boers van de gemeente Assen gingen we op onderzoek uit hoe Living Lab Assen ingezet kan worden bij het oplossen van stedelijke problemen.

Pdok Geodata Store (presentatie)

De PDOK Geodatastore is een gratis voorziening voor open geodata van alle overheden. Wilbert Huigens van het Ministerie van Economische Zaken geeft aan hoe dit publicatieplatform lokale (en andere) overheden ontzorgt van de noodzaak om een open data IT-infrastructuur te bouwen. Er is een directe koppeling met nationaal georegister en data.overheid.nl zodat data die via dit platform wordt gepubliceerd direct vindbaar is. Data kan handmatig worden geupload, maar er is ook een API. Samen gingen we aan de slag om te kijken hoe de we deze schatkist kunnen vullen met data. Waar kunnen rijk, provincies en gemeenten elkaar kunnen vinden en versterken bij het beschikbaar maken van open (geo)data?

Smart City Utrecht: Healthy Urban Living (presentatie)

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland, en wil dit graag groen en gezond doen. Ze gaat voor Healthy Urban Living door slim, gezond, groen én connected te zijn. Brigitte Hulscher van de gemeente Utrecht geeft aan hoe de gemeente slimme samenwerkingsverbanden start en hoe ze juist door samenwerking met hun eigen stad eerder dit jaar door Smart Data City verkozen zijn tot Slimste Binnenstad van het jaar.  In 2016 is Utrecht de host van de Campus party 2016 #CPEU4. Een Europees festival van 5 dagen met 5000 slimme deelnemers, hoe kunnen wij daar slim gebruik van maken?

eHealth Stedenestafette (presentatie)

Hoe kunnen gemeenten eHealth inzetten om mensen langer thuis te laten wonen? En hoe verleiden we gemeenten om hiermee actief aan de slag te gaan? De eHealth Stedenestafette moedigt steden die een eHealth innovatie succesvol voor hun bewoners hebben toegepast, dit succes met andere gemeenten te delen. Zo wordt het estafettestokje van stad tot stad overgedragen en kennis gedeeld. Met als doel het toegankelijk maken van de eHealth toepassing voor grotere groepen bewoners en het daarmee vergroten van hun zelfredzaamheid. De gemeente Enschede  zal op 22 januari een nieuwe sessie organiseren, waarna o.a. Rotterdam, Utrecht en Drachten nog zullen volgen. Neem voor meer informatie contact op met Lidy Steenwinkel

Wat is jouw droom?

Laten we samen meer realiseren dan we ooit hadden durven dromen. Wil je meer informatie over de bijeenkomst, de pitches of je ook aansluiten bij het DSA-netwerk? Neem dan contact op met Wim Oosterveld of Fatiha Alitou

dromen

Je kunt niet meer reageren.