GDSC16 gestart met meetup ‘what’s in it for my city?’

Donderdag 18 februari stond de eerste meetup van de Grote Digitale Steden Competitie 2016 (GDSC16) op de agenda. In de meetup deelden Haarlem, Rotterdam en samenwerkingsverband Maassluis-Vlaardingen-Schiedam ervaringen met en verwachtingen over de competitie. De deelnemers, uit 13 verschillende gemeenten, waren voornamelijk benieuwd of en hoe GDSC16 hen kan helpen te innoveren.

Haarlem

Carin Roest en Mieke Bergkamp bespraken vol enthousiasme wat deelname in 2015 Haarlem heeft gebracht. De weg naar het succes en daarbij ook zaken die (in het begin) minder goed verliepen. Hierin kwam naar voren hoe de GDSC een middel kan zijn die steden in staat stelt om structureel te vernieuwen en te ontwikkelen. Bekijk de Haarlemse tips op basis van de ervaringen van afgelopen jaar: Succesvolle competitie (tips Haarlem).

Rotterdam

Na de pauze nam Bart Moerman van de gemeente Rotterdam iedereen mee in een discussie over het nut en de bedoeling van de GDSC16. Deelnemers namen fysiek stelling in een hoek, wat leuke beelden opleverden. Bij de ene stelling was de groep verdeeld en bij een andere stelling gelijkgestemd. Over het algemeen waren de deelnemers het op hoofdlijnen eens met elkaar over kennis delen, de competitie als middel en dat er grote steden niet per se in het voordeel zijn wat betreft vernieuwing.

IMG_7015

Maassluis-Vlaardingen en Schiedam (MVS)

Een primeur! Samenwerkingsverband MVS is het eerste samenwerkingsverband dat meedoet aan de Grote Digitale Steden Competitie. In de meetup bespraken Anneke Dierkx (Schiedam) en Marco Penning (Vlaardingen) pecha-kucha-style de kant die MVS op wil als samenwerkingsverband. Het is een situatie waar steeds meer gemeenten in terecht komen en dat levert een aantal lastige keuzes op.

En nu verder?

In 2016 organiseren we thema-meetups rondom de thema’s Dienstverlening, Sociaal Domein, Energie & Omgevingswet. Binnen deze meetups zullen verschillende praktijkvoorbeelden ter inspiratie centraal staan. De exacte data staan nog niet vast. Houd goedopgelost.overheid.nl/gdsc16, twitter of in de gaten voor het laatste nieuws rondom deze meetups en GDSC16.

Je kunt niet meer reageren.