Werken aan opschaling Open Data toepassingen

Werken aan opschaling Open Data toepassingen

Onze Stad werkt samen met Open Data NEXT aan een project om bestaande open-data initiatieven te inventariseren en uit te werken tot uitvoerbare voorbeelden zodat ze makkelijk opschaalbaar zijn.

Afgelopen jaren zijn veel hackathons, prijsvragen en app-wedstrijden gehouden. Sommige toepassingen zijn beloond met een prijs, sommige zijn waardevol maar nog niet uitgewerkt. Andere toepassingen zijn wel geïmplementeerd, maar vrijwel altijd binnen één gemeente. Binnen dit project worden deze toepassingen daarom geïnventariseerd. De voor gemeente relevante toepassingen worden uitgewerkt tot “uitvoerbare voorbeelden” zodat deze makkelijk opschaalbaar zijn in andere gemeenten (naam, dataset, ontsluiting, toepassing e.d.).Voorbeelden hiervan zijn: zonnedaken, parkeergarages, afvalkalender, meldingen openbare ruimte, pilot Eindhoven buitengewoon beter.

Het project wordt opgezet als een samenwerking tussen DSA, Onze Stad en Open Data NEXT. DSA levert hierbij capaciteit voor inventarisatie en toegang tot gemeentelijke contacten en partners. Open Data NEXT levert capaciteit en publicatie- en communicatiekanalen richting doelgroepen.

Bekijk de Projectomschrijving ‘Opschaling toepassingen open data’.

Interesse?
Heb je interesse in dit project? Neem dan contact op met Rob Bots, trekker open data binnen Onze Stad, gemeente Tilburg (06-15881903).

 

Je kunt niet meer reageren.