Sociale Media: sluit je aan bij Co-creatie Lab

Sociale Media: sluit je aan bij Co-creatie Lab

Simpele, vaak al bestaande digitale tools kunnen helpen om de afstand tussen beleidsvorming en bewonersprojecten te verkleinen. Op veel plekken wordt geëxperimenteerd met sociale media: interactieve beleidsvorming, inspraak online, polls, blogs over projecten etc. Als we goed luisteren naar onze steden zien we dat actieve bewoners allerlei positieve activiteiten ondernemen in onze dorpen en steden. Tegelijkertijd zijn we als gemeente constant in beweging, bezig met het maken van nieuwe plannen, en het schrijven van beleid. Plannen waar we actieve bewoners goed in zouden kunnen gebruiken. Zou het niet mooi zijn als deze bewoners bijdragen aan het vormen van beleid en nieuwe strategieën?

Oproep aan gemeenten

In het Co-creatie Lab Onze Stad werken steden samen in een traject, aan de hand van echte voorbeelden, om digitale tools in te richten en hiermee deze afstand te verkleinen. Hoe kunnen we als overheid beter aansluiten op initiatief dat al plaatsvindt? Hoe kunnen we actieve bewoners / projecten betrekken bij beleidsvorming?

Uitgangspunten

 • We werken met een open call voor gemeenten, iedereen mag meedoen, met een maximum van 10 gemeenten
 • Maar: we gaan alleen met gecommitteerde groep gemeenten aan de slag
 • Iedere gemeente werkt met een eigen case gedurende het project
 • Voor iedere case werken we aan een passende online toepassing voor hun case
 • De werksessies worden ondersteund door kennissessies met experts
 • De nadruk ligt op leren door doen!

Met wie gaan we dit doen?
Voor dit project zoeken we ambtenaren met lef en commitment.

Wat vragen we?

 • Een investering in tijd, ca. 8 bijeenkomsten gedurende een jaar
 • Interne draagkracht binnen de organisatie
 • Een lokale casus om mee aan de slag te gaan

Wat bieden we?

 • Een rugzak van participatietools uit binnen- en buitenland
 • Expertise op het gebied van online participatie
 • Een gecommitteerde leerkring van bondgenoten
 • Ondersteuning van webbouwers

 

Uitgangspositie Co-creatie Lab:

 • “Leren door doen”. We zullen luisteren, onderzoeken, processen ontwikkelen en doen. Gedurende het traject maken we zelf producten die we onmiddellijk zullen delen.
 • Co-creëren betekent samenwerken. In verschillende onderdelen van het traject werken we samen met organisaties, individuen en stakeholders zoals Bendeburgers, ontwerpers, software ontwikkelaars en in mindere mate participatie professionals.

Deelnemen?
Heb je interesse om deel te nemen aan het Co-creatie Lab? Neem dan contact op met Michiel Duijsings, trekker sociale media binnen Onze Stad (013-5429664).

Je kunt niet meer reageren.