Inzet tools en sociale media bij decentralisatieslag

Inzet tools en sociale media bij decentralisatieslag

Het decentralisatie vraagstuk vraagt een grotere zelforganisatie van bewoners en bedrijven, meer interactie tussen de professionals (wijkmanagers, welzijnswerkers, zorgaanbieders) en steeds beter toegeruste ‘amateurs’ (de bewoners, mantelzorgers). De focus ligt niet langer op het ‘oplossen voor de ander’, maar veel meer op ‘helpen om het zelf te doen’. Sociale online netwerken en marktplaatsen zijn daarbij van grote waarde. Het DSA-team ‘Onze Stad’ onderzoekt welke tools nodig en zinvol zijn en wat de randvoorwaarden voor succesvolle toepassing en implementatie zijn. Een greep uit de recente discussie:

  • Pleio is een prima tool als platform voor continue communicatie (wijkplatform) en losse campagnes met bijvoorbeeld bewoners.
  • Versterking van de wijk via sociale media vereist een integrale aanpak, dwars door de kaders en hokje van de bestaande organisatie heen.
  • De positieve kant van het online werken: hoe ga je om met de weerstand daartegen bij medewerkers?
  • Structuren en platformen (online/offline) kunnen mensen helpen om de stap te maken naar meer zelf doen. Welke rol en plicht heeft de gemeente hierin en is hierop actief beleid te voeren?

Op de agenda van Onze Stad de volgende keer:

  • Tools die in Tilburg en Den Haag succesvol worden toegepast.
  • Hoe kunnen sociale media de decentralisatieslag van gemeenten begeleiden?

Ook geïnteresseerd in de manier waarop je sociale media en online netwerken voor decentralisatiedoeleinden kan inzetten, ontwikkelen en implementeren? Meld je aan bij Michiel Duijsings.

Je kunt niet meer reageren.