Onze Stad

Wij werken aan

 

Maak kennis met… Wendy Otten

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt Hans Haveman (ambtelijk trekker Zorgende Stad, gemeente Enschede) deze keer vijf vragen aan Wendy Otten (programmamedewerker Onze Stad, Tilburg). Waar is Wendy trots op, wat kan er beter en wat is haar uitdaging voor de komende periode?

GOV-CAMP — Co-Creatielab Onze Stad

Inmiddels hebben we twee inspirerende Co-creatie lab sessies achter de rug waar veel ideeën en inspiratie uit zijn gekomen. We hebben drie groepen gevormd, die zich richten op participatie van burgers onderling, nadenken over een droomstad en analysetechnieken voor participatie. Lees verder →

Veel animo voor Co-creatielab Onze Stad

Het eerste Co-creatielab van Onze Stad is een feit. Op 16 mei a.s. verwelkomen we Den Bosch, Eindhoven, Leeuwarden, Amersfoort, Delft, Montfoort, Amsterdam, Groningen, Haarlem, Gouda, Tilburg, Rotterdam en Utrecht, STOWA en de Nederlandse Taalunie. Lees verder →

WOZ Tilburg belicht op Open Data Congres

Eindhoven stond 5 april in het teken van het Nationaal Congres Open Data, georganiseerd door het Platform Open Data Eindhoven. Het congres ging in op de praktische toepassingen van Open Data, dit jaar onder het motto ‘Connecting and Sharing’, want juist dat is dé kracht van Open Data. Lees verder →

Sociale Media: sluit je aan bij Co-creatie Lab

Simpele, vaak al bestaande digitale tools kunnen helpen om de afstand tussen beleidsvorming en bewonersprojecten te verkleinen. Op veel plekken wordt geëxperimenteerd met sociale media: interactieve beleidsvorming, inspraak online, polls, blogs over projecten etc. Lees verder →

Onze Stad: Werk- en Communicatieplan online

In het werkplan van Onze Stad staan de plannen opgenomen voor de werkgroep Open Data en Sociale Media. De werkgroep open data gemeenten richt zich vooral op ondernemen met open data:

  • Maatschappelijke achterstandswijken
  • Toepassingen van open data voor besparingen en dienstverlening
De focus van de werkgroep sociale media ligt op het Co-creatie Lab:
  • Continu in gesprek met de stad
  • Versterken zelforganisatie
Bekijk het  Werkplan van Onze Stad op de DSA Werkplaats. Lees verder →