Bedrijvige Stad

Wij werken aan

  • Regeldrukvermindering
  • Vergroten e-skills in MKB
  • Transformatie naar nieuwe werken
  • Toekomstvaste bedrijventerreinen
  • Binnenstad 3.0
  • Lopende projecten
  • Contact

Digitale Agenda 2016-2017 van het ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken presenteert de nieuwe Digitale Agenda. Daarin gaat minister Kamp in op het belang van digitalisering en de acties die het kabinet voor de korte termijn (2016 en 2017) onderneemt om digitalisering te stimuleren en randvoorwaarden te versterken. Deze acties richten zich onder andere op de thema’s onderwijs, innovatie, infrastructuur, digitale veiligheid en ruimte voor ondernemerschap.

EZ: duurzame economische groei kan niet zonder digitalisering

De adviesgroep duurzame groei bracht zijn rapport uit, onder andere met advies over de rol van digitalisering voor de economie. De adviezen richten zich op slimme mensen, slimme overheid, slimme infrastructuur en slimme bedrijven. Onder andere een investeringsbudget voor het MKB en voor overheden moet het gemakkelijker maken innovatief aan te besteden.

Pilot e-business in MKB

Hoe kunnen we het Nederlandse MKB helpen om snel, effectief en maximaal gebruik te maken van e-toepassingen en de ‘Cloud’? Bedrijvige Stad werkt mee aan een pilot dat hierop antwoord moet geven. Lees verder →

Grote belangstelling voor Ondernemingsdossier

Het Ondernemingsdossier waarmee ondernemers en overheden makkelijker kunnen samenwerken geniet grote belangstelling. Al meer dan 2.500 ondernemers hebben een Ondernemingsdossier en 42 gemeenten, 2 inspecties en 3 provincies participeren daarin. Lees verder →

Living Labs Global Eindhoven Summit

Living labs: de stad als levend laboratorium voor nieuwe innovaties, gericht op maatschappelijke opgaven. Het is een wereldwijde ontwikkeling dat leidt tot nieuwe marktkansen voor kleine start-ups en innovatieve midden- en kleinbedrijven die sneller, flexibeler en goedkoper uitdagingen kunnen aangaan. Lees verder →

Film: Open Data

Op 10 juni vond het symposium Open Data plaats in Eindhoven: Open Eindhoven. Bekijk de film over Open Data van Open Knowledge Foundation, #opendata van Open Knowledge Foundation. Lees verder →